Mariam Gureşidze / Rusçadan Çeviren: Selda Karadağ 52. Sayı / 1:00

ALBERT MENTEŞAŞVİLİ

Uzun süre Tiflis İvan Cavahişvili Üniversitesi’nde bilimsel ve pedagojik çalışmalar yapan ünlü Gürcü bilim
insanı Albert Menteşaşvili, 13 Nisan 1932 yılında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde doğdu. Üniversitenin Asya-
Afrika Tarihleri bölümünde etno-konfesyonel araştırmalar laboratuvarı kurmuştur.
Bölüm başkanlığı yaptığı sırada meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle Yakın Doğu hakkında çok yönlü ve
analitik olarak güncel temaların işlendiği toplantılar düzenlemiştir. Yurtdışı iş gezilerinden Sovyetler
Birliği’nde elde edilmesi zor materyalleri bizzat getirirdi. Menteşaşvili metodik çalışmaların
sürdürülebilmesi için yurtdışından ünlü Doğu bilimcileri davet ederdi. Doktora öğrencilerini ve
meslektaşlarını her zaman desteklerdi. Öğrencilerini bilimsel gezilere götürür; özellikle ünlü bilim
insanlarıyla bir araya getirirdi. Birçok doktora tezine büyük katkılar sunmuştur. Onunla çalışan öğrenciler
analitik makaleler yazmayı ve takım olarak başarılı bir şekilde çalışmayı öğrenmişlerdir. Kendisinin

öğretim stilini öğrenebilmeleri için yüksek lisans öğrencilerinin derslerine katılmasına her zaman
müsaade etmiştir. Hiçbir zaman bir kalıba sığamamıştır. Belirli bir sorunu detaylıca tartışır ve
öğrencilerine Yakın Doğu hakkında sıra dışı bilgiler verirdi. Sıra dışı mizah anlayışıyla ve kolektif oluşuyla
ayırt edilirdi. Öğrencileri onun özel ilgisini her zaman hissetmiştir. Fransa Sorbonne ve Irak Kürdistan
Üniversitesi’ne misafir hoca olarak dersler verdi.
2002 yılında öğrenciler, üniversite hocaları, yüksek lisans öğrencileri, araştırma görevlileri aşağıda verilen
Doğu bilimi sorunlarına ilgi duyan geniş okuyucu kitlesi için Tarihi Bilimler Doktoru Profesör Givi
Jordaniya tarafından derlenen bir kitap yayınladı.
Albert Menteşaşvili’nin yayınlanmış çalışmaları şunlardır:
1- Irak Kürtlerinin Ulusal Kurtuluş Hareketi Tarihinden 1919-1925 / A. Menteşaşvili / Gürcistan SSC
Bilimler Akademisi, Doğu Araştırmaları Enstitüsü. Tiflis, Nauka 1965.
2. Modern Irak’ın Sosyo-Ekonomik Kalkınma Sorunları / A. Menteşaşvili / Gürcistan SSC Bilimler
Akademisi. G. Tsereteli adına Doğu Araştırmaları Enstitüsü. Tiflis Bilim 1980….


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 52. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?