EDİTÖRDEN
KÜRESEL SİYASETTE KÜRTLER SUNUŞ Kürt Tarihi’nin bu sayısı “Küresel Siyasette Kürtler” özel dosyası ile Kürtlerin uluslararası ilişkilerdeki konumunu, küresel-bölgesel eksendeki ideolojik ve jeopolitik değişim ve dönüşümlerin çerçevesinde ele almaya çalışıyor. Özellikle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla büyük küresel güçlerin şekillendirdiği ve etki ettiği normlar, ideolojiler ve jeopolitik konumlanmalar çoğu milletlerin ve devletlerin yönünü belirlediği gibi Ortadoğu’da Kürtlerin de hem kendi içlerindeki ilişkilerine hem de dış dünya ile kurdukları ilişkilere yön verdi. Bu sayıdaki yazılar da Kürtlerin hem küresel ilişkilerine hem de küresel bağlamın Kürtleri nasıl etkilediğine ışık tutmaya çalışıyor. Sinan Hakan tarihsel belgeler ile sunduğu yazısında 20. yüzyılın başlarında savaşların ve yaşanan kıtlıkların yol açtığı ...

devamını oku >

Sürgünde Kürt Milliyetçiliği: İran’da Kürt Milliyetçiliğinin Unutulan Yılları
Vahap Coşkun
Sürgünde Kürt Milliyetçiliği: İran’da Kürt Milliyetçiliğinin Unutulan Yılları
1930’larda İran’da Pehlevi yönetimi, otoriter bir modernleşme siyaseti izlemeye başlar. Merkezi iktidarı tahkim etmek gayesini taşıyan bu siyasetin hedeflerinden biri de Kürtler olur. Kürt kimliği ve dili baskı altına alınır, İranlı/Fars kimliği Kürtlere dayatılır. ...
devamını oku >
Sevr’e Giden Yol
Metin Atmaca
Sevr’e Giden Yol
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris’te İttifak ve İtilaf Devletleri arasında barış görüşmeleri başladıktan sonra İngiliz hükümeti, Kürt heyetinin kimin tarafından temsil edileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Paris’te Şerif Paşa, Kürtler adına ...
devamını oku >
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Söyleşi: Bahoz Şavata Bahoz Şavata, Celâl Temel’le İsmail Beşikçi Vakfı Yayınlarından 2019 yılında çıkan I. Dünya Savaşı yıllarında 1916 Kürd Tehciri ve İttihat-Terakki’nin İskân ve Nüfus Politikaları (1913-1918) başlıklı kitabı üzerine konuştu. Kürt ...

devamını oku >

SON SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR Tüm Yazıları Gör
Sinan Hakan
Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri
Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Osmanlı tebaası çeşitli milletlerin Amerika kıtasındaki diasporasına yönelik pek çok bilimsel çalışma vardır. Ancak Kürtlerin Amerika kıtasındaki varlığına ilişkin yeterli bilimsel çalışmaların yapılmamış ...
devamını oku >
Gülistan Gürbey
Avrupa Birliği’nin bir Kürt politikası var mıdır?
Avrupa Birliği’nin bir Kürt politikası var mıdır?
27üye ülkeden oluşan ve yaklaşık 500 milyon nüfusa sahip Avrupa Birliği (AB) devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur ve bunun yanı sıra üyeliğe aday birçok ülkelerle müzakereler sürmektedir. Türkiye ile müzakereler ise 2005’ten beri türbülanslı bir şekilde devam etmektedir. Uluslararası ilişkilerde ...
devamını oku >
Mehmet Gürses
Amerika’nın Kürt Mecburiyeti
Amerika’nın Kürt Mecburiyeti
Amerikan-Kürt ilişkilerini irdelemek hem Kürtlerin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ama aynı zamanda Türkiye’nin ve bir bütün olarak Ortadoğu’nun son 30-40 yılda yaşadığı derin dönüşümü de ele almayı gerektirir. Basit ama aynı zamanda önemli iki temel bulgu ile başlamakta fayda var. İlki, ...
devamını oku >
Arzu Yılmaz
Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri, 1 Mart Tezkeresi ve AKP’li Kürt Milletvekilleri
Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri, 1 Mart Tezkeresi ve AKP’li Kürt Milletvekilleri
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana ülkenin en önemli güvenlik sorunlarından biri sayılan Kürt sorunu bağlamında, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidarda olduğu son yirmi yılda hem iç hem dış politikada önemli değişimler yaşandı. Irak’ta 1992 yılında de facto bir yönetim olarak teşekkül ...
devamını oku >
Serhun Al
Küresel Belirsizlikler Çağında Kürtler
Küresel Belirsizlikler Çağında Kürtler
Amerika’nın ünlü dış politika ve uluslararası ilişkiler dergisi Foreign Affairs 100. yılına atfen Eylül/Ekim 2022 sayısının başlığını ‘belirsizlik çağı’ (the age of uncertainty) olarak attı. Bu başlık küresel siyasette Amerikan hegemonyasının zayıfladığı, Batı’da ve Batı dışında otoriter-milliyetçi ...
devamını oku >
 Baran Zeydanlıoğlu
Yabancıların Gözüyle Şeyh Ubeydullahê Nehrî
Yabancıların Gözüyle Şeyh Ubeydullahê Nehrî
Kürdlerin yakın tarihine dair Batılılar tarafından kaleme alınmış olan anlatımlarda, çok önemli bir şahsiyetten ve tarihi bir hadiseden hep bahsedilir. O şahsiyet Şeyh Ubeydullah, vuku bulan hadise ise isyan olarak adlandırılan ve Ubeydullah’ın onlarca Kürd aşiretinin desteği ile İran’a karşı 1880 yılında ...
devamını oku >
Serhun Al
DOSYA: KÜRESEL SİYASETTE KÜRTLER
DOSYA: KÜRESEL SİYASETTE KÜRTLER
SUNUŞ SERHUN AL (Dosya Editörü) Kürt Tarihi’nin bu sayısı “Küresel Siyasette Kürtler” özel dosyası ile Kürtlerin uluslararası ilişkilerdeki ...
devamını oku >

Mobil Uygulama

KÜRT TARİHİ DERGİSİ CANLI YAYIN
SERİSİ

İsmail Beşikçi Vakfı ve Kürt Tarihi Dergisi Sosyal Medya Hesaplarından Ortak Yayın
İzlemek için hemen tıklayınız...
 

Google Play    Google Play

  • 49. SAYI
  • 48. SAYI
  • 47. SAYI
  • 46. SAYI
  • 45. SAYI
49. SAYI EDİTÖR YAZISI
KÜRESEL SİYASETTE KÜRTLER SUNUŞ Kürt Tarihi’nin bu sayısı “Küresel Siyasette Kürtler” özel dosyası ile Kürtlerin uluslararası ilişkilerdeki konumunu, küresel-bölgesel eksendeki ideolojik ve jeopolitik değişim ve dönüşümlerin çerçevesinde ele almaya çalışıyor. Özellikle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla büyük küresel güçlerin şekillendirdiği ve etki ettiği normlar, ideolojiler ve jeopolitik konumlanmalar çoğu milletlerin ve devletlerin yönünü belirlediği gibi Ortadoğu’da Kürtlerin de hem kendi içlerindeki ilişkilerine hem de dış dünya ile kurdukları ilişkilere yön verdi. Bu sayıdaki yazılar da Kürtlerin hem küresel ilişkilerine hem de küresel bağlamın Kürtleri nasıl etkilediğine ışık tutmaya çalışıyor. Sinan Hakan tarihsel belgeler ile sunduğu yazısında 20. yüzyılın başlarında savaşların ve yaşanan kıtlıkların yol açtığı büyük göç hareketlerinde ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
48. SAYI EDİTÖR YAZISI
48. sayıda sadece üç yazıdan oluşsa da bir dosyamız var. Zamanında Kürdistan ve civarında etkili olmuş ancak bugün hem varlıkları hem de izleri kaybolmaya yüz tutmuş üç etno-dinsel grupla ilgili birer yazı yer alıyor bu az yazılı dosyada. Mehmet Şimşek Diyarbakır Keldanileri ve Süryanileri, Engin Korkmaz da Hakkari Nasturileri üzerine yazdı. Mehmet Şimşek’in Diyarbakır Keldanileri yazısı hem Keldaniliğin ortaya çıkışına hem de Keldaniliğin Diyarbakır ve havalisindeki neredeyse bin senelik tarihine dair kapsamlı bir akademik çalışma niteliğinde. Engin Korkmaz’ın Hakkari Nasturileri yazısı da benzer nitelikte bir akademik çalışma. Korkmaz da hem Nasturiliğin dinsel kökenlerine eğiliyor hem de Nasturilerin Hakkari civarına yerleşmelerini ve burada yüzyılları bulan tarihlerini konu ediniyor. Mehmet Şimşek’in ikinci yazısı ise Süryanilerle ilgili. Şimşek Diyarbakır’da Ermenilerden sonraki ikinci büyük Hrıstiyan ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
47. SAYI EDİTÖR YAZISI
Editörden Kürt Tarihi’nin 47. sayısındaki üç yazı ortak bir temayı paylaşıyor. Uğur Bayraktar’ın “Siirt’te Tuz Tekeli”, Mehmet Polatel’in “Köylüler ‘Senyöre’ Karşı” ve Tolga Cora’nın “Kürt Ameleye Dair Notlar” yazıları Kürdistan ekonomisi meselesi etrafında dönüyor. Bayraktar’ın Tuz Tekeli’yle ilgili yazısı Osmanlı Devleti’nin Kürdistan’da yapılan tuz üretimini devlet tekeline alma girişimini iç sömürgecilik fikri etrafında değerlendiriyor. Polatel’in Köylüler Senyöre Karşı yazısı ise Zomik Köyü Ahalisiyle Haydaranlı Hüseyin Paşa arasındaki arazi davasının nasıl çok katmanlı bir çatışmanın konusu haline geldiğini, yerel ahaliden bölgesel güçlere çok sayıda aktörün nasıl devreye girdiğini gösteriyor. Cora’nın Kürt Ameleler hakkındaki yazısı da, biri 19. yüzyıl sonu diğeri 20. yüzyıl başına ait iki belge üzerinden İstanbul’daki Kürt emekçilerine ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
46. SAYI EDİTÖR YAZISI
Seyahatnamelerin Kürdistan’ın toplumsal yapısının, kültürünün ve tarihinin bilinmesine, anlaşılmasına yaptığı katkı malum. İbn Battuta’dan Evliya’ya, yolu Kürdistan’dan geçen seyyahlar Kürtlere ve Kürdistan’a dair önemli bilgiler, kıymetli gözlemler aktarır. Kürt Tarihi’nin bu sayısında çoktandır yapmak istediğimiz bir şeyi nihayet yapabildik ve yolu Kürdistan’dan geçen seyyahların seyahatnamelerini konu edinen bir dosya hazırladık. Dosyanın açılış yazısında Ercan Çağlayan Batılı seyyahların çalışmalarında Zazalara bakıyor. İlgili çok sayıda kaynağı gözden geçiren Çağlayan’ın uyarısı yerinde: Bu çalışmaların pek çoğu oryantalistlerce yapılmış çalışmalar; dolayısıyla belli bir ihtiyatla okunmalarında fayda var. Serhad Hozan’ın çalışması ise İngiltere’nin Erzurum konsolosu James Brant’ın 1838 Yazında Kürdistan başlıklı seyahatnamesini ele alıyor. Hozan, Kürtlere ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
45. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖRDÖN Kürt Tarihi’nin 45. sayısı Kürtlerin ve Kürdistan’ın tarihi, kültürü, müziği ve folkloruyla ilgili kıymetli çalışmaların müellifi Mehmet Bayrak’ın yazarlıkta 50. yılını selamlayan bir dosyayla açılıyor. Kürt çalışmalarıyla ilgilenip de Mehmet Bayrak’ın çalışmalarından bir biçimde yararlanmamış olmak neredeyse imkansız. Benim gibi Kürt meselesinin yakın dönem siyasi ve sosyal tarihiyle ilgilenenler içinse Bayrak’ın Kürdoloji Belgeleri ve Şark Islahat Planı gibi çalışmaları paha biçilmez kıymette. Türkiye devletinin Kürt meselesi siyasetinin röntgenini görmemize büyük katkısı olan çalışmalar bunlar malum. Şahsi tanışıklığımdan edindiğim bir izlenimi de aktarayım: Cömerttir Mehmet Bayrak. Bildiklerini, sahip olduklarını ilgilisine aktarmaktan, ulaştırmaktan zevk alır. Nice senelere olsun diyelim... Mehmet Bayrak dosyası için İsmail Beşikçi, Faik Bulut ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
İLETİŞİM
Gönder
İletişim Bilgileri

İsmail Beşikci Vakfı
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No: 21/1 Beyoğlu / İstanbul

Ofis: 0212 245 81 43

kurttarihi2017@gmail.com