EDİTÖRDEN
Seyahatnamelerin Kürdistan’ın toplumsal yapısının, kültürünün ve tarihinin bilinmesine, anlaşılmasına yaptığı katkı malum. İbn Battuta’dan Evliya’ya, yolu Kürdistan’dan geçen seyyahlar Kürtlere ve Kürdistan’a dair önemli bilgiler, kıymetli gözlemler aktarır. Kürt Tarihi’nin bu sayısında çoktandır yapmak istediğimiz bir şeyi nihayet yapabildik ve yolu Kürdistan’dan geçen seyyahların seyahatnamelerini konu edinen bir dosya hazırladık. Dosyanın açılış yazısında Ercan Çağlayan Batılı seyyahların çalışmalarında Zazalara bakıyor. İlgili çok sayıda kaynağı gözden geçiren Çağlayan’ın uyarısı yerinde: Bu çalışmaların pek çoğu oryantalistlerce yapılmış çalışmalar; dolayısıyla belli bir ihtiyatla okunmalarında fayda var. Serhad Hozan’ın çalışması ise İngiltere’nin Erzurum konsolosu James Brant’ın 1838 Yazında Kürdistan başlıklı seyahatnamesini ele alıyor. ...

devamını oku >

Prof. Dr. Nadir Nadirov ve Prof. Dr. Kinyas İbrahim Mirzoyev’in Anısına
Ahmet Özer
Prof. Dr. Nadir Nadirov ve Prof. Dr. Kinyas İbrahim Mirzoyev’in Anısına
Kürt Halkı ard arda iki büyük değerini kaybetti. Önce Kinyaz İbrahim Mirzoyev’i, daha onun mezarındaki toprak kurumadan da ünlü Kürt bilgini Nadir Nadirov’u kaybettik. Ölüm evin yıkıla… Kürt halkının peş peşe bu değerlerini yitirmesi çok ağır oldu. ...
devamını oku >
Hormuzd Rassam’ın Seyahat Notlarında Kürtler
Şeyhmus Bingöl
Hormuzd Rassam’ın Seyahat Notlarında Kürtler
Seyahatnameler yazılı kaynaklar içerisinde son derece mühim bir yer tutmaktadır. Her ne kadar çeşitli sebeplerden ötürü bu kaynakların içerdiği bilgilere temkinli yaklaşmak gerekirse de bunlar tarih, sosyoloji, etnografi ve daha birçok alana katkı sağlamaktadır. ...
devamını oku >
Andonis Deriziotis ile Yunanistan’da Kürt Tarihi öğretimi üzerine
MURAT ISSI
Andonis Deriziotis ile Yunanistan’da Kürt Tarihi öğretimi üzerine
SÖYLEŞİ: MURAT ISSI Kürtlere olan ilginiz nasıl başladı? Yani niçin Kürt tarihi dersini veriyorsunuz? Kürtlerle ilgili olan imge, Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji Bölümünde lisans düzeyindeyken Türk ve Osmanlı ...

devamını oku >

SON SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR Tüm Yazıları Gör
Şermin Özen
Kürdistan 1919 Binbaşı Noel’in Günlüğü
Kürdistan 1919 Binbaşı Noel’in Günlüğü
Kürdistan 1919, İngiliz gizli servisi adına çalışan askeri subay Edward William Charles Noel’in (1886-1974) 1919 yılında gezdiği Antep, Maraş ve Malatya vilayetlerinde tuttuğu günlüğünden müteşekkil bir kitap. Noel’in gezi boyunca tuttuğu günlükte, Kürt milli kimliği, Kürt dili, Kürt toplumu ve Kürt ...
devamını oku >
İbrahim Tarduş
19. Yüzyıl İngiliz Seyyahlarının Gözüyle Kürt Kadını
19. Yüzyıl İngiliz Seyyahlarının Gözüyle Kürt Kadını
19. yüzyılda birçok İngiliz seyyah Kürdistan’ı ve Kürtlerin yaşadığı diğer bölgeleri ziyaret etti.1 Esasen seyahatlerini direkt olarak Kürtleri incelemek üzere gerçekleştirmediler. Amaçlarından biri, o zamanlar İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’a giden yolları daha yakından tanımak ve ilerleyen ...
devamını oku >
Vahap Coşkun
Kürdistan’da İki Yıl
Kürdistan’da İki Yıl
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Irak, İngiltere tarafından, yönetimde kolaylığı sağlamak amacıyla onüç vilayete bölünür. Bağdat’taki Yüksek Komiserlik’e karşı sorumlu olan bir “siyasi subay” tarafından yönetilen her vilayet, iki veya daha fazla ilçeden oluşur. İlçelerin başında da bir “yardımcı ...
devamını oku >
Serhad Hozan
1838 Yazında Kürdistan
1838 Yazında Kürdistan
Ronald Hyam ve Simon C. Smith gibi yazarlara göre 19. yüzyıl, Britanya’nın “İmparatorluk Yüzyılı” olarak nitelendirilmektedir. Sanayi Devrimi ile gelişen buharlı gemiler ve telgrafın sunduğu imkanlar, imparatorluğun hâkimiyet alanını Çin’den Güney Amerika’ya, Asya’dan Güney Afrika’ya 26 milyon ...
devamını oku >
Ercan Çağlayan
Avrupalıların Gezi ve Araştırma Notlarında Zazalar
Avrupalıların Gezi ve Araştırma Notlarında Zazalar
I Yukarı Mezopotamya’nın otokton halklarından biri olan Zazalar1 hakkında Arap, Fars, Osmanlı, Rus ve Ermeni kaynaklarının yanında diğer önemli bir kaynak da Avrupalı müsteşrikler tarafından kaleme alınan gezi, araştırma, istihbarat ve diplomasi notlarıdır. Bir diğer ifadeyle, Zazalar ...
devamını oku >

Mobil Uygulama

KÜRT TARİHİ DERGİSİ CANLI YAYIN
SERİSİ

İsmail Beşikçi Vakfı ve Kürt Tarihi Dergisi Sosyal Medya Hesaplarından Ortak Yayın
İzlemek için hemen tıklayınız...
 

Google Play    Google Play

  • 46. SAYI
  • 45. SAYI
  • 44. SAYI
  • 43. SAYI
  • 42. SAYI
46. SAYI EDİTÖR YAZISI
Seyahatnamelerin Kürdistan’ın toplumsal yapısının, kültürünün ve tarihinin bilinmesine, anlaşılmasına yaptığı katkı malum. İbn Battuta’dan Evliya’ya, yolu Kürdistan’dan geçen seyyahlar Kürtlere ve Kürdistan’a dair önemli bilgiler, kıymetli gözlemler aktarır. Kürt Tarihi’nin bu sayısında çoktandır yapmak istediğimiz bir şeyi nihayet yapabildik ve yolu Kürdistan’dan geçen seyyahların seyahatnamelerini konu edinen bir dosya hazırladık. Dosyanın açılış yazısında Ercan Çağlayan Batılı seyyahların çalışmalarında Zazalara bakıyor. İlgili çok sayıda kaynağı gözden geçiren Çağlayan’ın uyarısı yerinde: Bu çalışmaların pek çoğu oryantalistlerce yapılmış çalışmalar; dolayısıyla belli bir ihtiyatla okunmalarında fayda var. Serhad Hozan’ın çalışması ise İngiltere’nin Erzurum konsolosu James Brant’ın 1838 Yazında Kürdistan başlıklı seyahatnamesini ele alıyor. Hozan, Kürtlere ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
45. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖRDÖN Kürt Tarihi’nin 45. sayısı Kürtlerin ve Kürdistan’ın tarihi, kültürü, müziği ve folkloruyla ilgili kıymetli çalışmaların müellifi Mehmet Bayrak’ın yazarlıkta 50. yılını selamlayan bir dosyayla açılıyor. Kürt çalışmalarıyla ilgilenip de Mehmet Bayrak’ın çalışmalarından bir biçimde yararlanmamış olmak neredeyse imkansız. Benim gibi Kürt meselesinin yakın dönem siyasi ve sosyal tarihiyle ilgilenenler içinse Bayrak’ın Kürdoloji Belgeleri ve Şark Islahat Planı gibi çalışmaları paha biçilmez kıymette. Türkiye devletinin Kürt meselesi siyasetinin röntgenini görmemize büyük katkısı olan çalışmalar bunlar malum. Şahsi tanışıklığımdan edindiğim bir izlenimi de aktarayım: Cömerttir Mehmet Bayrak. Bildiklerini, sahip olduklarını ilgilisine aktarmaktan, ulaştırmaktan zevk alır. Nice senelere olsun diyelim... Mehmet Bayrak dosyası için İsmail Beşikçi, Faik Bulut ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
44. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖR YAZISI Kürt Tarihi’nin 44. sayısını hazırlarken hiç beklenmedik, kötü bir haber aldık. Dergimizin yayın kurulu üyesi, Kürt Çalışmaları’nın mümtaz ismi Kadri Yıldırım’ı vakitsizce kaybettik. Tanıyanlar bilir, Kadri Yıldırım ‘derya’ sıfatıyla anılmayı hak eden, çok şey bilen, çok çalışkan, çok üretken bir bilim insanıydı. Kürt Çalışmaları’na yapacağı daha büyük katkılar varken kaybettik Kadri Hoca’yı. Başımız sağ olsun. 44. sayıyı hazırlarken Kürt Çalışmaları’yla meşgul olanları da ilgilendiren bir polemik cereyan etti. Ermeni soykırımıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan tarihçi Taner Akçam soykırım öncesi dönemde Kürt egemenleriyle Ermeni köylüler arasındaki ilişkilerin yapısına dair tartışmalı bir iddia ortaya attı. İddia etrafında gelişen polemik Akçam’ın da katkısıyla giderek tatsızlaşırken, Ermeni soykırımına Kürtlerin dahliyle ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
43. SAYI EDİTÖR YAZISI
Kürt Tarihi’nin 43. sayısında bir kısmı önümüzdeki sayıya sarkan bir Kürt-Yunan ilişkileri dosyası ve çeşitli mevzulara dair bağımsız çalışmalar var. Editörlüğünü Murat Issı’nın yaptığı dosya Issı’nın antik zamanlardan bugüne Kürt-Yunan ilişkileri tarihinin önemli an ve olaylarını inceleyen çerçeve niteliğindeki yazısıyla başlıyor. Koya Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olan Issı, Atina Milli ve Kapodistriako Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyelerinden Andonis Deriziotis’le bir de mülakat yaptı. Mülakat, Yunanistan’da Kürt çalışmalarının zayıflığına ve Kürtlere ve Kürdistan’a dair bilginin epey dolaylı oluşuna işaret ediyor. 1984’ten beri Yunanistan’da yaşayan ve Yunanistan’ın siyasi ve entelektüel çevrelerinde iyi tanınan yazar ve gazeteci Cemîl Tûran Bazîdî’nin yazısı ise Yunanistan medyasında Kürtlerin ve Kürt meselesinin nasıl ele alındığını ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
42. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖR Üç güzel haberimiz var: Evvela, yayın kurulumuzu genişlettik. Artık daha geniş ve daha genç, yeni iletişim teknolojileri sayesinde de daha temas içerisinde bir yayın kurulumuz var. Dergiyi dinamikleştirip, canlandıracağını ümit ediyoruz. İkinci güzel haberimiz de çoktandır düşünüp de yapamadığımız bir işle ilgili: Kürt Tarihi artık e-dergi olarak da yayımlanıyor. Sonuncusundan başlanarak derginin bütün sayıları e-dergi olarak da satışa sunulacak. Bir de fark etmişsinizdir derginin mizanpajı değişti. Aysel Kazıcı daha estetik ve daha kolay okunabilir bir mizanpaj hazırladı Kürt Tarihi için. 42. sayıya gelince... Öncelikle bir dosyamız var. Kürt hareketinin neredeyse yüz senesine damga vuran Bedirhan ailesiyle ilgili Kürtçe ve Türkçe yazılardan oluşan dosyanın hazırlanmasına Bahoz Şavata öncülük etti. Dosyadaki ilk yazı Botan Beyi’nin isyanına ve sonrasına dair iki çok kıymetli ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
İLETİŞİM
Gönder
İletişim Bilgileri

İsmail Beşikci Vakfı
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No: 21/1 Beyoğlu / İstanbul

Ofis: 0212 245 81 43

kurttarihi2017@gmail.com