EDİTÖRDEN
Editörden Kürt Tarihi’nin 47. sayısındaki üç yazı ortak bir temayı paylaşıyor. Uğur Bayraktar’ın “Siirt’te Tuz Tekeli”, Mehmet Polatel’in “Köylüler ‘Senyöre’ Karşı” ve Tolga Cora’nın “Kürt Ameleye Dair Notlar” yazıları Kürdistan ekonomisi meselesi etrafında dönüyor. Bayraktar’ın Tuz Tekeli’yle ilgili yazısı Osmanlı Devleti’nin Kürdistan’da yapılan tuz üretimini devlet tekeline alma girişimini iç sömürgecilik fikri etrafında değerlendiriyor. Polatel’in Köylüler Senyöre Karşı yazısı ise Zomik Köyü Ahalisiyle Haydaranlı Hüseyin Paşa arasındaki arazi davasının nasıl çok katmanlı bir çatışmanın konusu haline geldiğini, yerel ahaliden bölgesel güçlere çok sayıda aktörün nasıl devreye girdiğini gösteriyor. Cora’nın Kürt Ameleler hakkındaki yazısı da, biri 19. yüzyıl sonu diğeri 20. yüzyıl başına ait iki belge üzerinden İstanbul’daki ...

devamını oku >

KİTAPLAR ARASINDA HAYMANA KÜRTLERİ
Vahap Coşkun
KİTAPLAR ARASINDA HAYMANA KÜRTLERİ
Fransız arkeolog George Perrot, 1861 yılında ülkesinin eğitim bakanlığı adına bir doktor ve bir mimar arkadaşıyla birlikte, bilimsel ve edebi araştırmalar yapmak üzere Yunanistan’a ve Küçük Asya’ya (bugünkü Batı ve Orta Anadolu’ya) gider. Perrot’un başkanlık ...
devamını oku >
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Söyleşi: Bahoz Şavata Bahoz Şavata, Celâl Temel’le İsmail Beşikçi Vakfı Yayınlarından 2019 yılında çıkan I. Dünya Savaşı yıllarında 1916 Kürd Tehciri ve İttihat-Terakki’nin ...
devamını oku >
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Celâl Temel ile söyleşi: 1916 Kürd Tehciri
Söyleşi: Bahoz Şavata Bahoz Şavata, Celâl Temel’le İsmail Beşikçi Vakfı Yayınlarından 2019 yılında çıkan I. Dünya Savaşı yıllarında 1916 Kürd Tehciri ve İttihat-Terakki’nin İskân ve Nüfus Politikaları (1913-1918) başlıklı kitabı üzerine konuştu. Kürt ...

devamını oku >

SON SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR Tüm Yazıları Gör
Uğur Dursun Adsız
1808’de Gürcistan’da Yapılan Sözlük Derlemesi
1808’de Gürcistan’da Yapılan Sözlük Derlemesi
Julius Klaprot tarafından 1823 yılında Paris’te Almanca basılan ve 443 sayfadan oluşan Asia Polyglotta/ Asya Dilleri adlı eserde birçok Asya dilinin yanında Kürtçeye de yer verilmiş ve küçük bir sözlük derlemesi oluşturmuştur. Dönemin güçlü ailelerinden Merian Ailesi üyesi ve Rusya Devlet Danışmanı ...
devamını oku >
Anjelıka O. Pobedonostseva Kaya
Devrimin Hizmetindeki Bilim: Kürdolog Fyodor Rostopçin
Devrimin Hizmetindeki Bilim: Kürdolog Fyodor Rostopçin
Çeviri: Fırat Sözeri Sovyet devletinin gelişiminin erken tarihi farklı siyasi emeller arasındaki bir çatışma tarihiydi. Bu emeller kendini iki esas mesele üzerinden açığa vurmaktaydı. Birincisi, Sovyet devletinin varlığının ilk birkaç on yılında SSCB içinde ve dışındaki kimi siyasi ...
devamını oku >
Rohat Alakom
Tek Şahsiyet, Çok İsim Ağrı İsyanı Lideri İbrahim Ağa ve Adları
Tek Şahsiyet, Çok İsim Ağrı İsyanı Lideri İbrahim Ağa ve Adları
Kürtçede daha ziyade Biroyê Heskê Têlî olarak bilinen İbrahim Ağa’nın ölümünün 90. yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığım yazı, yeni bazı bilgi kırıntıları ışığında bu Kürt şahsiyetini tanıtmayı amaçlıyor.1 1931 yılında İran’da Makü yöresinde öldürülen Ağrı İsyanı’nın bu ...
devamını oku >
Fırat Aydınkaya
Şeyh Said İsyanı ve Haco Ağa’nın Ölümcül Tereddüdü
Şeyh Said İsyanı ve Haco Ağa’nın Ölümcül Tereddüdü
Epey bir süredir Kürdistan tarihini yeni bir perspektifle okumaya çalışıyorum. Bu yeni okumalarımın içinde, bir tarihçilik biçimi olarak hain ya da kahraman kategorisine başvurmanın fayda getirmediğine inanıyorum. Nitekim Guha’nın bize yetkinlikle gösterdiği üzere ezilen bir halkın tarihi, kahramanlık ya ...
devamını oku >
Mehmet Polatel
Köylüler ‘Senyör’e Karşı: Zomik Köyü Ahalisi ile Haydaranlı Hüseyin Paşa’nın Arazi Davası
Köylüler ‘Senyör’e Karşı: Zomik Köyü Ahalisi ile Haydaranlı Hüseyin Paşa’nın Arazi Davası
On dokuzuncu yüzyılın ortasından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar olan dönemde, Anadolu kırsalında gündelik hayatı belirleyen en önemli hususlardan biri arazi ihtilaflarıydı. Mahkemelere yansıyan hukuki ihtilafların pek çoğunda bir arazi meselesi vardı. Pek çok cinayetin ve kan davasının ardında yatan ...
devamını oku >
Uğur Bayraktar
Siirt’te Tuz Tekeli: Osmanlı Kürdistanı ve “İç Sömürgecilik”?
Siirt’te Tuz Tekeli: Osmanlı Kürdistanı ve “İç Sömürgecilik”?
Osmanlı devletinin 19. yüzyılda “Kürdistan fütuhatı” olarak andığı mîrlerin tasfiyesiyle gerçekleşen süreç sıklıkla siyasi veçhelerle ele alınmış bir olgu. Ahmet Kardam’ın Osmanlı devletinin “merkezileşme” siyasetinin iktisadi bir veçhesi olarak Kürt mîrlerinden Nurullah Bey’in Hakkari’deki ...
devamını oku >
Yaşar Tolga Cora
İstanbul’daki Kürt Ameleye Dair Notlar
İstanbul’daki Kürt Ameleye Dair Notlar
İstanbul’daki Kürt işçiler hakkındaki bilgimiz ne yazık ki parçalıdır. Bu parçalı olma zamansaldır, yani çeşitli anlara odaklanır. Mesela belgelerin de çokluğundan ötürü 1826’da yeniçeriliğin kaldırılmasının hemen sonrası ya da 1896 Ermeni karşıtı şiddetten sonra hamallar, 1918 sonrası Kürt ...
devamını oku >
Fırat Sözeri
Zare Aliyevna Yusupova
Zare Aliyevna Yusupova
Sovyet Kürdoloji ekolünün önemli temsilcilerinden Zare Aliyevna Yusupova, namıdiğer Zare Elî yakalandığı hastalık sonucu 3 Şubat 2022 tarihinde, 88 yaşında St. Petersburg’da hayatını kaybetti. Doğu Elyazmaları Enstitüsü danışman akademisyenlerinden ve Filoloji doktoru olan ünlü Kürdolog bilimsel çalışmalarının ...
devamını oku >

Mobil Uygulama

KÜRT TARİHİ DERGİSİ CANLI YAYIN
SERİSİ

İsmail Beşikçi Vakfı ve Kürt Tarihi Dergisi Sosyal Medya Hesaplarından Ortak Yayın
İzlemek için hemen tıklayınız...
 

Google Play    Google Play

  • 47. SAYI
  • 46. SAYI
  • 45. SAYI
  • 44. SAYI
  • 43. SAYI
47. SAYI EDİTÖR YAZISI
Editörden Kürt Tarihi’nin 47. sayısındaki üç yazı ortak bir temayı paylaşıyor. Uğur Bayraktar’ın “Siirt’te Tuz Tekeli”, Mehmet Polatel’in “Köylüler ‘Senyöre’ Karşı” ve Tolga Cora’nın “Kürt Ameleye Dair Notlar” yazıları Kürdistan ekonomisi meselesi etrafında dönüyor. Bayraktar’ın Tuz Tekeli’yle ilgili yazısı Osmanlı Devleti’nin Kürdistan’da yapılan tuz üretimini devlet tekeline alma girişimini iç sömürgecilik fikri etrafında değerlendiriyor. Polatel’in Köylüler Senyöre Karşı yazısı ise Zomik Köyü Ahalisiyle Haydaranlı Hüseyin Paşa arasındaki arazi davasının nasıl çok katmanlı bir çatışmanın konusu haline geldiğini, yerel ahaliden bölgesel güçlere çok sayıda aktörün nasıl devreye girdiğini gösteriyor. Cora’nın Kürt Ameleler hakkındaki yazısı da, biri 19. yüzyıl sonu diğeri 20. yüzyıl başına ait iki belge üzerinden İstanbul’daki Kürt emekçilerine ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
46. SAYI EDİTÖR YAZISI
Seyahatnamelerin Kürdistan’ın toplumsal yapısının, kültürünün ve tarihinin bilinmesine, anlaşılmasına yaptığı katkı malum. İbn Battuta’dan Evliya’ya, yolu Kürdistan’dan geçen seyyahlar Kürtlere ve Kürdistan’a dair önemli bilgiler, kıymetli gözlemler aktarır. Kürt Tarihi’nin bu sayısında çoktandır yapmak istediğimiz bir şeyi nihayet yapabildik ve yolu Kürdistan’dan geçen seyyahların seyahatnamelerini konu edinen bir dosya hazırladık. Dosyanın açılış yazısında Ercan Çağlayan Batılı seyyahların çalışmalarında Zazalara bakıyor. İlgili çok sayıda kaynağı gözden geçiren Çağlayan’ın uyarısı yerinde: Bu çalışmaların pek çoğu oryantalistlerce yapılmış çalışmalar; dolayısıyla belli bir ihtiyatla okunmalarında fayda var. Serhad Hozan’ın çalışması ise İngiltere’nin Erzurum konsolosu James Brant’ın 1838 Yazında Kürdistan başlıklı seyahatnamesini ele alıyor. Hozan, Kürtlere ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
45. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖRDÖN Kürt Tarihi’nin 45. sayısı Kürtlerin ve Kürdistan’ın tarihi, kültürü, müziği ve folkloruyla ilgili kıymetli çalışmaların müellifi Mehmet Bayrak’ın yazarlıkta 50. yılını selamlayan bir dosyayla açılıyor. Kürt çalışmalarıyla ilgilenip de Mehmet Bayrak’ın çalışmalarından bir biçimde yararlanmamış olmak neredeyse imkansız. Benim gibi Kürt meselesinin yakın dönem siyasi ve sosyal tarihiyle ilgilenenler içinse Bayrak’ın Kürdoloji Belgeleri ve Şark Islahat Planı gibi çalışmaları paha biçilmez kıymette. Türkiye devletinin Kürt meselesi siyasetinin röntgenini görmemize büyük katkısı olan çalışmalar bunlar malum. Şahsi tanışıklığımdan edindiğim bir izlenimi de aktarayım: Cömerttir Mehmet Bayrak. Bildiklerini, sahip olduklarını ilgilisine aktarmaktan, ulaştırmaktan zevk alır. Nice senelere olsun diyelim... Mehmet Bayrak dosyası için İsmail Beşikçi, Faik Bulut ve ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
44. SAYI EDİTÖR YAZISI
EDİTÖR YAZISI Kürt Tarihi’nin 44. sayısını hazırlarken hiç beklenmedik, kötü bir haber aldık. Dergimizin yayın kurulu üyesi, Kürt Çalışmaları’nın mümtaz ismi Kadri Yıldırım’ı vakitsizce kaybettik. Tanıyanlar bilir, Kadri Yıldırım ‘derya’ sıfatıyla anılmayı hak eden, çok şey bilen, çok çalışkan, çok üretken bir bilim insanıydı. Kürt Çalışmaları’na yapacağı daha büyük katkılar varken kaybettik Kadri Hoca’yı. Başımız sağ olsun. 44. sayıyı hazırlarken Kürt Çalışmaları’yla meşgul olanları da ilgilendiren bir polemik cereyan etti. Ermeni soykırımıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan tarihçi Taner Akçam soykırım öncesi dönemde Kürt egemenleriyle Ermeni köylüler arasındaki ilişkilerin yapısına dair tartışmalı bir iddia ortaya attı. İddia etrafında gelişen polemik Akçam’ın da katkısıyla giderek tatsızlaşırken, Ermeni soykırımına Kürtlerin dahliyle ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
43. SAYI EDİTÖR YAZISI
Kürt Tarihi’nin 43. sayısında bir kısmı önümüzdeki sayıya sarkan bir Kürt-Yunan ilişkileri dosyası ve çeşitli mevzulara dair bağımsız çalışmalar var. Editörlüğünü Murat Issı’nın yaptığı dosya Issı’nın antik zamanlardan bugüne Kürt-Yunan ilişkileri tarihinin önemli an ve olaylarını inceleyen çerçeve niteliğindeki yazısıyla başlıyor. Koya Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olan Issı, Atina Milli ve Kapodistriako Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim üyelerinden Andonis Deriziotis’le bir de mülakat yaptı. Mülakat, Yunanistan’da Kürt çalışmalarının zayıflığına ve Kürtlere ve Kürdistan’a dair bilginin epey dolaylı oluşuna işaret ediyor. 1984’ten beri Yunanistan’da yaşayan ve Yunanistan’ın siyasi ve entelektüel çevrelerinde iyi tanınan yazar ve gazeteci Cemîl Tûran Bazîdî’nin yazısı ise Yunanistan medyasında Kürtlerin ve Kürt meselesinin nasıl ele alındığını ...

devamını oku >

Tüm Sayılarımızı Gör >
İLETİŞİM
Gönder
İletişim Bilgileri

İsmail Beşikci Vakfı
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No: 21/1 Beyoğlu / İstanbul

Ofis: 0212 245 81 43

kurttarihi2017@gmail.com