Sinan Hakan 50. Sayı / 0:00
Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Hoy’da Kürt Mektebi’nin Açılması

Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Hoy’da Kürt Mektebi’nin Açılması

Kuşku yok ki, I.Dünya Savaşı’nın arifesinde, 1913 yılında, İran Kürdistan’ında gelişen en önemli hadiselerden biri Abdürezzak Bedirhan’ın öncülüğünde, Rusya’nın himayesi ve Sımko Ağa’nın aktif desteğiyle Hoy’da Kürt çocuklarının eğitimine yönelik kurulan bir mektep meselesidir. Bu mesele sadece İran’da değil Osmanlı’da da büyük tepkilere yol açmıştır. Mektebin açılma teşebbüsü her iki ülkenin tepkisine ilave olarak mektep hakkındaki çeşitli çalışmalarına da yol açtığından ötürü üzerinde durulması gereken bir husustur. Elbette hem İran’ın hem de Osmanlı’nın Kürt Mektebi’ne yaklaşımı, yerel, bölgesel ve küresel gelişmelerden bağımsız değildir. Bahse konu gelişmeler, her iki imparatorluğun Kürt Mektebi’ne daha politik yaklaşmasını gerekli kılmıştır. 


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 50. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?