METİN YÜKSEL 51. Sayı / 1:00
ELAEDDÎN SECCADÎ, KURDÎ VE KURDEWARÎ*

ELAEDDÎN SECCADÎ, KURDÎ VE KURDEWARÎ*

ELAEDDÎN SECCADÎ, KURDÎ VE KURDEWARÎ*

Elaeddîn Seccadî, 20. yüzyıl Kürt kültür ve edebiyat tarihinde istisnai bir yer tutmaktadır. Kitaplarında yer alan hayat hikâyesine göre 1907’de doğan Seccadî, daha çok Bağdat’ta yaşadı ve orada 1984 yılında öldü. Seccadî, Maarif Yayınevi, Radyo Bağdat ve Bağdat Üniversitesi gibi kurumlarda Kürtçe araştırmalar yayımladı, programlar yaptı ve dersler verdi. Seccadî hakkında kaleme alınmış az sayıdaki kaynaktan biri Ahmet Özel tarafından TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanan “Alâeddin Seccâdî” başlıklı maddedir. Bu maddede Seccadî’nin hayat hikâyesine dair şu satırlar yer almaktadır:

“Süleymaniye ilinde Şehribâzâr kazasına bağlı Berzence’nin Bârâv köyünde tanınmış bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Bazı kaynaklarda Doğu (İran) Kürdistan’daki Sine’de (Senendec) doğduğu kaydedilir (Abdülkerîm Müderris, s. 547; Bâbâ Merdûh Rûhânî, II, 516). Babasının adı Necmeddin, dedesinin adı İsâmüddin’dir. İlk dinî bilgileri köyünde aldı, 1927’de Süleymaniye’ye giderek Şeyh Celâl ve Molla Resûl medreselerinde tahsilini tamamladı, 1938’de Baba Ali et-Tekyevî’den icâzet aldı. Daha sonra gittiği Bağdat’ta Meydan mahallesindeki Naîme Hatun Mescidi’nde imamlık görevine tayin edildi. Bu sırada Emced ez-Zehâvî ve Muhammed el-Kızılcî’nin yanında din ilimleri tahsilini sürdürdü.”


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 51. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?