Sinan Hakan 49. Sayı / 2:00
Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri

Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri


Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Osmanlı tebaası çeşitli milletlerin Amerika kıtasındaki diasporasına yönelik pek çok bilimsel çalışma vardır. Ancak Kürtlerin Amerika kıtasındaki varlığına ilişkin yeterli bilimsel çalışmaların yapılmamış olduğu bir hakikattir. Bu kısa ve mütevazı yazıda, 1910’ların başında Amerika’daki Kürt diasporasına ilişkin Osmanlı Arşivi’nden temin ettiğimiz bazı belgeler üzerinden Amerika Kürtleriyle ilgili kısa bir tanıtım ve değerlendirme yapmaya çalışacağız. Söz konusu belgelerde Amerika’ya göç etmiş Kürtlerle ilgili istatistiksel bilgilere veOsmanlı tebaasındaki diğer milletlerin Amerika’daki genel ahvali içinde Kürt diasporasının vaziyetine ilişkin önemli tespitlere ulaşabilmekteyiz. Osmanlı tebaası diğer milletlerin Amerika’ya göç etmesinde siyasal koşullar da etkili olmuş iken Kürtlerin ve Türklerin göçünde daha çok iktisadi sebeplerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı arşivlerinde, Osmanlı tebaasından Ermeniler başta olmak üzere diasporadaki gayrimüslim tebaaya ilişkin pek çok bilgi ve belge olsa da , Müslüman tebaaya yönelik bu zenginlikte belge ve bilgiye ulaşılamadığını not etmek gerekir. Bunun temel sebebi diasporadaki Müslüman Kürtlerin ve Türklerin Osmanlı devletine yönelik siyasal tutum ve pozisyonları ile doğrudan ve yakından ilgilidir. İleriki sayfalarda, başta Amerika Kürtleri olmak üzere Osmanlı’nın diğer tebaasıyla ilgili belgelere de yer verilerek Amerika’daki Osmanlı diasporasına dikkat çekilecektir.
 


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 49. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?