Esmaîl Shams 51. Sayı / 7:00
HEWRAMAN’A GENEL BİR BAKIŞ

HEWRAMAN’A GENEL BİR BAKIŞ

HEWRAMAN’A  GENEL BİR BAKIŞ

Farsçadan Çeviren: Setareh Sarrafi

Hewraman, coğrafi ve idari sınırları nispeten belirli olup, göreceli,nispi doğal ve beşeri özelliklerinden dolayı “bölge” olarak adlandırılabilecek bir alandır. İran Kürdistanı’nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Hewraman, Kirmanşah eyaletinin kuzeybatısında, Kürdistan eyaletinin güneybatısında ve Halebçe’nin (Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi) doğusunda bulunmakta ve doğal konumu itibariyle Zagros Dağları’nda yer almaktadır. Hewraman, kuzeyde Merîwan ilçesine bağlı Servabad’a, güneyde Civanrûd ilçesine, doğuda Kamyaran ve Revanser ilçelerine ve batıda ise Halepçe ilçesi ile sınırdır.1

Hewraman’ın batı sınırında, kuzeybatı tarafından Senedec’den Merîwan’a giden anayolda, Servabad’dan yaklaşık on beş kilometre sonra ve Merîwan’a yirmi kilometre kala, Biyekre üç yolunda bir yan yol bulunmaktadır. Bu yan yoldan birkaç kilometre sonrasında Hewraman coğrafyası başlamaktadır. Burada artık Zerîwar ve Merîwan göllerinin çevresindeki kırlık ve düz alanların yerini yüksek dağlar, ormanlar ve çayırlıklar almaya başlar. Kirmanşah yolunun güneybatısında, doğuda Ruvanser Vadisi’nin Palengan dağ geçidi noktasının bittiği yerde Hewraman, kuzeybatıda görünen aynı özelliklerle başlamaktadır. Hewraman bölgesinin bitiş noktası, batı sınırında ve İran resmi sınırları dışında, dağların bittiği ve Şehr-i Zor Vadisi’nin başladığı Hermal ve Biyare şehirlerinin etrafındaki köylerdedir. Güney tarafında ise Sirwan Nehri ve Hewraman’ın yüksek dağlarını geçtikten sonra, Zehab ve Kasr-i Şîrîn vadileri başlamaktadır. Son tahlilde, , yukarıdan bakıldığında Hewraman, dört vadinin ortasında bir dağ adası görünümündedir.


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 51. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?