ZARA YUSUPOVA / İngilizceden Çeviren: Barış Can Al 52. Sayı / 3:00
VLADİMİR MİNORSKY’NİN ESERLERİNDE VE ARŞİVİNDE KÜRTLER

VLADİMİR MİNORSKY’NİN ESERLERİNDE VE ARŞİVİNDE KÜRTLER

Minorsky’nin çalışmaları ve akademik yayınları Rusya’da ve dünyada Kürt çalışmalarında bir mihenk
taşıdır. Minorsky 19. yüzyılın oryantalist geleneklerini sürdürürken bir yandan da yeni yollar açmıştır.
Kürt halkına dair çalışmaları bütünlüklü olarak ele alan ilk araştırmacı, dolayısıyla Kürt çalışmalarını
bütünlüklü bir akademik disiplin olarak kuran da odur.
Minorsky ardından, Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin sorunları üzerine iki yüzü aşkın yayının dışında
Doğu dillerinde, Batı Avrupa dillerinde ve Rusça yayınlanmış değerlendirme, yorum, resmi rapor, mektup
ve çok sayıda fotoğraftan oluşan 4385 dokümandık bir arşiv bırakmıştır.
Minorsky’nin hayatı ve çalışmaları hakkında az sayıdaki yayın ve arşiv materyali onun Tver vilayeti,
Korcheva şehrinde 5 Şubat 1877’de doğduğunu gösteriyor.
Moskova’daki bir liseden altın madalyayla, ardından da Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra Minorsky, Lazarev Doğu Dilleri Enstitüsü’ne girdi ve burada Arapça, Farsça ve
Türkçenin yanı sıra Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin tarihini okudu. 1903 yılında enstitüden mezun
olduktan sonra Hariciye Nezareti’nde memurluğa başladı.
1904-1908 yılları arasında Tebriz’deki Rusya Başkonsolosluğunda ve Tahran’daki diplomatik misyonda
tercüman olarak görev yaptı. 1908-1912 yılları arasında St.Petersburg’da Hariciye Nezareti kadrosunda
görev yaptı. 1912’de Minorsky, Rusya Büyükelçiliğinin ikinci kâtibi olarak Konstantinopolis’e atandı.
1916-17’de Tahran’daki Rus Büyükelçiliğinin birinci sekreteriydi. Bir alan oryantalisti olarak Minorsky,
Rusya ile Kürt halkı arasında güçlü, dostane bağlar kurmaya çalıştı ve bu, bir dizi siyasi meselenin iki taraf
açısından da avantajlı şekilde çözümünü kolaylaştırdı.
Ekim Devrimi, akademisyeni ve eşi Tatyana Alekseyevna’yı (evlenmeden önceki soyadı Şhebunina)
İran’da buldu. 1919’da Paris’e taşındılar ve Minorsky burada Fars edebiyatı, İslam tarihi ve Türkiye tarihi
üzerine dersler vererek öğretmenlik kariyerine başladı. 1932’de İngiltere’ye (önce Londra, ardından
Cambridge) taşındı, burada da öğretmenliğe devam etti. Minorsky 1944’te emekli oldu ve Londra
Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nun fahri üyesi oldu.


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 52. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?