Cihên Firotinê

PIRTÛKFIROŞ

STENBOL

 • PIRTÛKXANEYA MEDYAYÊ - TAKSÎM
 • MEPHÎSTO - TAKSÎM
 • PANDORA, NÎŞANTAŞI
 • MİA KİTAP - SULTANGAZİ

AMED

 • PIRTÛKXANEYA LÎLAV - AMED
 • BIJAREFIX - BISMIL

BATMAN

 • PIRTÛKXANE Û KIRTASIYEYA KULTÛRÊ - BATMAN

WAN

 • LÎLAV - WAN
 • STAR 2000 CAFE & PIRTÛK - WAN
 • KÎTABA KURDÎ – WAN

ENQERE

 • DESTAR – ENQERE

BELAVKER

 • EMEK PIRTÛK - STENBOL
 • PIRTÛKAKURDÎ - AMED
 • AHURA KİTAP - ADANA