Forma têkilîdanînê
Bişîne
Agahîyên pêwîst ji bo têkiliyê

İsmail Beşikci Vakfı
Kuloğlu Mah. İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No: 21/1 Beyoğlu / İstanbul

Ofîs: 0212 245 81 43

E-Mail: kurttarihi2017@gmail.com

Ji bo nivîsan: kurttarihi2017@gmail.com

Ji bo abonetiyê: ismailbesikcivakfi@gmail.com