Ağustos - Eylül 2013

8. Sayı

8. sayıda kapsamlı bir dosyanın ilk kısmına yer veriyoruz. İkinci kısmını 9. Sayıda yayımlayacağımız dosyanın somut, müşahhas bir konusu var: Osmanlı’da Kürt Basını. Kürdoloji Çalışmaları Grubunun ürettiği bu etraflı dosya, Osmanlı’nın son çeyrek yüzyılında ortaya çıkıp, serpilen Kürt basınına hem tek tek yayınlar, gazeteler hem de şahsiyetler üzerinden bakıyor. Osmanlı Kürt basınının Kürdistan, Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi, Şark ve Kürdistan, Rojî Kurd gibi saygın numunelerine ve Mevlanzade Rifat gibi seçkin isimlerine dair yazılar var dosyada.

Osmanlı’da Kürt Basını dosyasını hazırlayan Mesûd Serfiraz dosyaya giriş niteliğinde kıymetli bir yazı yazdı. Kürt basınının Osmanlı’daki serencamını çözümleyici bir perspektifle aktaran bu yazıyı pekiştiren bir de mülakatımız var. Mevzuyu en yakından  bilenlerin başında gelen Malmisanij’la yaptığımız mülakat Kürt basınının bu döneminin etkili şahsiyetlerine, hassas mevzularına ve temel vasıflarına dair epey aydınlatıcı malumat ve analiz içeriyor. İlk Kürt gazetesi Kürdistan neden Kahire’de yayımlandı, Kürt gazetelerini kimler, hangi Kürtler okudu, Kürt basınında kimler yazdı, Osmanlı Kürt basınını öncelikle meşgul eden mevzular neydi, bunlar zaman içinde nasıl değişti... Bütün bu soruların cevaplarını mülakatta bulabilirsiniz.

8. sayıda, geçen sayıda başladığımız İran dosyasını tamamlayan iki yazı yer alıyor. Sabri Ateş’in ilk bölümünü 7. sayıda yayımladığımız Şeyh Ubeydullah Ayaklanması üçlemesinin ikinci bölümü bu sayıda yer alıyor. Şeyh Ubeydullah Ayaklanmasına dair kaynakların ele alındığı ilk yazının ardından bu ikinci yazı bizzat ayaklanmayı resmediyor. Yazı ayaklanmanın sebeplerine ve zaaflarına dair etraflı bir analiz sunuyor. Ubeydullah ayaklanmasına dair ikinci bir yazı daha var bu sayıda. Alişan Akpınar, Sezen Bilir ve Tazim Sebüktegin’in yazısı da Osmanlı Arşivinden çıkarılan yeni belgeler ışığında Şeyh Ubeydullah ayaklanmasını tartışıyor.
Geçen sayıda  başlattığımız çağrımızı bu sayıda da yineleyerek bitireyim: Kürdistan’ın tarihsel mirasına sahip çıkmak, bu mirasın mütevazı da olsa bir arşivini oluşturmak üzere okurlarımızı yardıma çağırıyoruz.  İlgi gösterileceğini umuyoruz.

9. sayıda buluşmak üzere...

MESUT YEĞEN

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?