24. Sayı

İÇİNDEKİLER
 • AĞITLAMA – MANZUMELERE DÖKÜLEN YAKIN TARİH
  Mehmet Bayrak
 • KIŞLA, KORDON VE ASKER: TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ’NDE GÖÇEBE AŞİRETLERİ KONTROL ETMEK
  Yener Koç
 • 1908 SEÇİMLERİ’NDE: DİYARBEKİR VİLAYET VE SANCAKLARI
  Mesut Ataş
 • I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KÜRT MÜLTECİLERİ MESELESİ
  Serhat Bozkurt
 • JI ALİYÊ SKANDÎNAVIYAN VE ÇÊKIRINA RÊYA HESINÎ LI KURDISTANÊ (1927-1934)
  Rohat Alakom
 • CEMİL GÜNDOĞAN İLE: KÜRT MESELESİ”NİN DÜNÜ BUGÜNÜ Röportaj:
  Vecdi Demir
 • MESELA MIHACIRÊN KURD DI SALÊN ŞERÊ CÎHANÊ YÊ YEKEM DE
  Seîd VEROJ
 • KÜRT İSYANLARI VE TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN TÜRK-KÜRT MİLLİYETÇİLİKLERİNİN GELİŞİMİNDEKİ ETKİLERİ-2
  Robert Olson