31. Sayı

31. Sayı

İÇİNDEKİLER

KT-31

 • Sözün Namusuna ve İnsanın Onuruna Bağlı Bir Yazar Yaşar Kemal
  Ahmet Özer 4
 • Osmanlı Dönemi Matbuatında Kürtler ve Kürdistan Haydaranlı Aşireti Tedibi (1909)
  Serhat Bozkurt 10
 • Şeyh Halid El Şehre Zuri El Nakşibendi’nin Kütüphanesi
  Frede Rick De Jong 20
 • Mücahit Özden Hun İle Sözlüü Tarih Üzerine Söyleşi:
  Rohat Alakom 24
 • “Kürdistan Fedaisi” Muşlu Hilmi Yıldırım
  Sedat Ulugana 28
 • Nêçîrvaniya Şerîf Paşa Rohat Alakom 36
  Şair û Rexnegirekî “Esîre Le Roma Le Hebsî Zêrî Zemînê” Keyfî
  Seîd Veroj 44
 • Fenomenek Ne Nû Qadîgundî
  Hêja Türk 52
  İkinci Xanî Hacî Qadırê Koyî
  Tahir Baykuşak 56
 • Osmanlı Kü Rdistanı’nda Suçun ve PolisTeşkilatının Sosyal Tarihi Üzerine
  Nilay Özok-Gü Ndoğa N 62