MURAT ISSI 43. Sayı / 5:00
DOSYA: KÜRT-YUNAN İLİŞKİLERİ TARİHİ

DOSYA: KÜRT-YUNAN İLİŞKİLERİ TARİHİ

DOSYA | Kürt-Yunan İlişkileri Tarihi

Her türlü milliyetçi fikirden uzak bir şekilde, kadim dönemlerdeki Helenleri ve Doğu Roma İmparatorluğu halklarına komşu Kardukları günümüz Kürtlerin ataları olarak kabul edersek öyleyse dosya konumuz Kürt – Helen ilişkileridir. Lakin tarihte birçok şey gibi isimlerde değiştiğinden ve günümüzde Helenlerin torunlarına Yunan denmesinden ötürü dergimizin bu defaki dosya konusu Kürt-Yunan ilişkileridir. 
Kürt-Yunan ilişkileri konusuna Kürtler ile Yunanlar penceresinden mi yoksa Kürtler devletsiz oldukları için Kürtler ve Yunanistan penceresinden mi bakmak gerekir? Ya da sorumuzu şöyle sorup cevabını okuyucularımıza bırakalım: Yüzyıllarca komşuluk yapmış bu iki kadim halk neden birbirlerini tanımaz? 

Kadim Dönemler 

Kürt Tarihi dergisinin 16. sayısı “Kadim Dönemlerde Kürdistan” dosyasına ayrılmıştı ve o dosyadaki değerli yazılarda da belgelendiği üzere, Kürtler (Karduklular-Καρδούχοι) ile Yunanların/Helenlerin ilk bilinen karşılaşması Ksenophon’un Anabasis adlı eserinde belirtilen dönemdir. Yani yaklaşık 2400 yıl önceye tekabül eden MÖ 400’lü yıllardır. Anabasis, Kürt tarihyazımında da kabul edilen ilk belgedir.2 Ksenophon’dan itibaren Sasaniler’e kadar olan dönemleri de yine aynı dosyadan takip etmek mümkündür.  

Bu konu yani Anabasis eseri günümüzden 79 yıl evvel Hawar dergisinde ve 102 yıl evvel Kamuran Bedirhan tarafından yazılan bir makalede tartışılmıştır.4 Kamuran Bedirhan, eserin kendisinden değilse de kadim dönem Kürt tarihi hakkında yazan yazarların isimlerini verirken Ksenophon’dan bahseder. Ancak Hawar dergisi yaklaşık 4 sayfa boyunca Karduklular konusunu Anabasis eseri üzerinden tanıtır ve tartışır.
 


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 43. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?