Server Işık 29. Sayı / 7:00
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey

İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey

Günümüz Kürt edebiyatına dair en yaygın kanaat Kürt edebiyatının sözlü bir edebiyat olduğudur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda sıklıkla dile getirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu savın yaygınlık kazanmasında en etirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu sa…


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 29. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?