29. Sayı

İÇİNDEKİLER
 • 1965 Seçimleri ve Kürtler
  Cuma ÇİÇEK
 • İSMAİL HAKKI BABANZÂDE
  Murat Issı
 • HAKKARÎ MÎRLERİ /BEYLERİNİN MÎRNAMESİ
  Xalid Sadînî
 • SİLVAN HÜKÜMET KONAĞININ İŞGALİ
  Ruşen Arslan
 • KÜRDOLOJİNİN MÜHİM BİR EMEKTARI
  Murad Celalî
 • Bir Kürt Dostunun Hayat Hikâyesi Bedros Zartaryan (1925-1997)
  Rohat Alakom
 • Darbe Girişiminin Öncesi ve Sonrası Yunancadan Türkçeye çeviri:
  Dr . Murat Issı
 • KADİM ERMENİ YERLEŞKELERİNDE HÜZÜNLÜ BİR GEZİNTİ
  Mehmet Bayrak
 • “Soğuk Savaş Bağlamında Amerika’nın Kürt Algısı:
  CIA’nın Kürt Azınlık Raporu”
29. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
Server Işık
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey
Günümüz Kürt edebiyatına dair en yaygın kanaat Kürt edebiyatının sözlü bir edebiyat olduğudur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda sıklıkla dile getirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu savın yaygınlık kazanmasında en etirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan ...
devamını oku >
Server Işık
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-i Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey
Günümüz Kürt edebiyatına dair en yaygın kanaat Kürt edebiyatının sözlü bir edebiyat olduğudur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda sıklıkla dile getirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu savın yaygınlık kazanmasında en etirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan ...
devamını oku >
Emine Rezzan Karaman
KÜRTLÜĞÜ İNŞA ETMEK: Yüzyıl Dönümünde Dergiler ve Aydınlar
KÜRTLÜĞÜ İNŞA ETMEK: Yüzyıl Dönümünde Dergiler ve Aydınlar
Kürdistan (1898-1901), Jîn (1919), Hetaw-ı Kürd (1913), Roj-i Kürd (1913) gibi gazete ve dergiler Kürtlerin tarihsel, dilsel, kültürel ve dini anlamda Türklerden, Ermenilerden ve Araplardan ne denli farklı olduğuna dair yazılarla dolup taşıyordu. Kürtlerin diğer Osmanlı milletlerinden farklı…. olduğu ...
devamını oku >
Mesut Yeğen
“Kesişen Tarihler”
“Kesişen Tarihler”
Bugünden geriye baktığımızda tarih yazıcılığımız hangi büyük evrelerden geçti, Osmanlı-Türkiye tarihi hangi paradigmalar içinde çalışıldı? Biz nasıl bir paradigma içerisinde tarih yapmaya başladık ve çoğunlukla neden aynı paradigma içerisinde tarih yapmaya devam ediyoruz? ...
devamını oku >
Hakan Özoğlu
CIA Raporlarında Molla Mustafa Barzani
CIA Raporlarında Molla Mustafa Barzani
Günümüz Kürt edebiyatına dair en yaygın kanaat Kürt edebiyatının sözlü bir edebiyat olduğudur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda sıklıkla dile getirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu savın yaygınlık kazanmasında en etirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan ...
devamını oku >
Metin Yüksel
Hayatta Kalma ve Diriliş
Hayatta Kalma ve Diriliş
Kürtçe-Kurmanci’nin yakın dönem tarihsel macerasında üç siyasal coğrafya öne çıkıyor: 1946’ya kadar Fransız mandası altında olan Suriye ve Lübnan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve özellikle Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Türkiye. Kürtçe-Kurmanci’nin yakın dönem tarihsel ...
devamını oku >
Delal Aydın Elhüseyni
NEWROZ Nasıl Kürtlerin Oldu?
NEWROZ Nasıl Kürtlerin Oldu?
Newroz’un kökeni antik döneme kadar uzanıyor. 21 Mart’ın Mezopotamya’da baharın gelişini simgeleyen gün olarak kutlanıldığı biliniyor. Ancak bugünkü İrani içeriğiyle Newroz derin bir şekilde Zerdüşt inanç sistemine dayanıyor. İran’ın müslümanlaştırılmasından sonra Newroz, İslami inançlara ...
devamını oku >
Server Işık
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi
İlk Kürtçe Şiir Antolojisi
Günümüz Kürt edebiyatına dair en yaygın kanaat Kürt edebiyatının sözlü bir edebiyat olduğudur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda sıklıkla dile getirilen ve bugün de büyük ölçüde varlığını koruyan bu savın yaygınlık kazanmasında en önemli pay şüphesiz Kürt aydınlarına aittir. Bu savın oluşumun ...
devamını oku >
Rohat Alakom
Kürt-Rus İlişkilleri Tarihinden "Şemsedinov Kürtleri"
Kürt-Rus İlişkilleri Tarihinden "Şemsedinov Kürtleri"
19. yüzyılın ilk çeyreğinde Kürtlerin bölgede büyük bir güç olduklarını gören Çarlık Rusyası, yüzyılın ortalarına doğru Şemsedinov Kürtlerinden yarı-askeri ve yarı-idari bir organizasyon oluşturmuş, bu da sınır yöresinin diğer aktörleri ve güçlerinin kendi Kürt planlarını yaşama geçirmelerini ...
devamını oku >