İSMET KONAK 43. Sayı / 5:00
Kavkaz Gazetesinde “Kürtler” (1854)

Kavkaz Gazetesinde “Kürtler” (1854)

Yayılmacı iki imparatorluk olarak Çarlık Rusyası ve Osmanlı devleti, geçmişte çok sayıda savaşa girmişti. 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı veya Doğu Savaşı (Восточная Война: Vostochnaya Voyna), yine bu iki “müstevli” devletin arz-ı endam ettikleri bir arenaydı. Söz konusu savaşta Kürtler de azımsanmayacak bir rol oynamıştı. Savaş esnasında Çarlık yönetimi tarafından Rusça çıkarılan “Kavkaz” adlı gazetede Kürtler hakkında bazı haber ve makaleler yayımlanmıştı.1 Gazetenin 16 Ocak 1854 tarihli sayısında neşredilen “Kürtler” adlı makaleyi Kürt Tarihi dergisi için tercüme ettik.

Kürtler Ağrı Dağı’ndan Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada meskundur. Bu coğrafya genel anlamda Kürdistan olarak bilinir. Kürtlerin tarihteki varlığını ilk olarak Ksenefon’un tanıklığı kanıtlamaktadır. Kendisi, Kürt coğrafyasından geçerken burada yaşayanları Kardak olarak tasvir etmektedir. İkinci kanıt ise Romalı tarihçilerin anlattıklarıdır. Şimdiki Kürdistan’da yaşayanları Kordueneli veya Korduanalı şeklinde adlandırıyorlar.


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 43. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?