AHMET KARDAM 42. Sayı / 8:00
MİR BEDİRHAN’IN DİRENİŞ VE İSYANININ ÖZELLİKLERİ YENİLGİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI

MİR BEDİRHAN’IN DİRENİŞ VE İSYANININ ÖZELLİKLERİ YENİLGİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI

Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan’ın Haziran 1841-Temmuz 1847 arasındaki beş yıllık direniş ve isyanı, Osmanlı’nın Kürt beyliklerinin 16. yüzyıldan beri sahip oldukları özerklik düzenini tümüyle yok edip Kürdistan’ı fethederek sıradan bir vilayeti haline getirme politikasına geçit vermemeyi ve diğer Kürt beyleriyle birlikte oluşturduğu ittifaka dayalı bir tür “federe” Kürt hükümeti/devleti kurmayı hedefliyordu. Ancak Temmuz 1847’deki yenilgisiyle, Kürdistan Osmanlı tarafından fethedilerek sömürgeleştirilir. Bu şekilde Kürtlerin, 1514’te Amasya Antlaşması’yla elde ettikleri statüyü yitirmeleri, yani Bedirhan Bey’in yenilgisi, “Kürt sorunu”nun da başlangıcı olur.


Devamı Kürt Tarihi Dergisi'nin 42. Sayısında

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?