42. Sayı

İÇİNDEKİLER

 

 • COĞRAFİ VE SİYASİ BİR TERİM OLARAK KÜRDİSTAN-I  - NASRUDDEWLE MARDUX
 • KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ: NEREDEN, NEREYE, NEDEN? - ANJELIKA POBEDONOSTSEVA KAYA & ARTÖM KİRPİÇÖNOK
 • DOSYA: BEDİRHANİLER
 • MİR BEDİRHAN’IN DİRENİŞ VE İSYANININ ÖZELLİKLERİ YENİLGİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI - AHMET KARDAM
 • NAVEKÎ PÎROZ YÊ PÎVANA WELATPARÊZÎYÊ EBDURREZAQ BEDIRXAN - CELÎLÊ CELÎL
 • MİKDAT MİDHAT BEDİRHAN VE KÜRDİSTAN GAZETESİ - BAHOZ ŞAVATA
 • HALİDE EDİB’İN CAN KARDEŞİ MAHMURE BEDİRHAN (1877-1939) - ROHAT ALAKOM
 • BI SEÎD VEROJ RE LI SER PIRTÛKA DU BIRAYÊN BEDIRXANÎ: CELADET Û KAMIRAN BEDIRXAN (1913 -1923) - HEVPEYVÎN BAHOZ ŞAVATA
 • LI SER ALBÛMA BEDIRXANIYAN -  MEHMET EMİN PURÇAK
 • NADİR NADİROV: PETROL VE GAZ BİLİMİN MAREŞALİ  - AHMET ÖZER
 • BETWEEN MUSLİMS: RELİGİOUS DİFFERENCE İN IRAQİ KURDİSTAN ÜZERİNE - METİN ATMACA
42. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
METİN ATMACA
Between Muslims: Religious Difference in Iraqi Kurdistan üzerine
Between Muslims: Religious Difference in Iraqi Kurdistan üzerine
J. Andrew Bush, Between Muslims: Religious Difference in Iraqi Kurdistan** kitabı, kendilerini Müslüman olarak gören ancak dindarlıktan uzaklaşmaya karar veren bazı Kürtlerin günlük yaşamlarına odaklanmaktadır. Yazar, bu kişileri gözlemlemekte ve onların dindarlık, din ve sekülerlik hakkındaki söylemlerini ...
devamını oku >
AHMET ÖZER
Nadir NADİROV PETROL VE GAZ BİLİMİN MAREŞALİ
Nadir NADİROV PETROL VE GAZ BİLİMİN MAREŞALİ
Nadirov ve ailesi yıl 1937’ye geldiğinde Azerbaycan’ın Nahcivan şehrinin kırsalında Kikaç köyünde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ne var ki, Stalin 1937 yılının sonbaharında aldığı bir kararla Ermenistan, Azerbaycan, Nahcivan Kürtlerinin Orta Asya, Sibirya’ya doğru, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a ...
devamını oku >
Rohat Alakom
Halide Edib’in Can Kardeşi Mahmure Bedirhan (1877-1939)
Halide Edib’in Can Kardeşi Mahmure Bedirhan (1877-1939)
Ünlü Bedirhani ailesinden toplumsal, kültürel ve politik etkinliklere katılan kadınlar üzerine özel olarak yapılmış bir çalışma bildiğimiz kadarıyla yok. Ancak 20. yüzyıl başlarında İstanbul’da yaşayan bu aileden kadınların bazı dernek ve etkinliklere katıldığını biliyoruz. Kürd Kadınları Teali ...
devamını oku >
Bahoz Şavata
MİKDAT MİDHAT BEDİRHAN VE KÜRDİSTAN GAZETESİ
MİKDAT MİDHAT BEDİRHAN VE KÜRDİSTAN GAZETESİ
Cizre-Botan Beyi ünlü Bedirhan Bey’in oğullarından “Mikdad Midhat Bedirhan Bey (D1856/57Girit - Ö.1914 İstanbul), ailede, otoriter yönetim ve yozlaşmaya karşı çıkan bir kişilikti. Kimi kaynaklara göre Mikdad Midhat Bey 1899 yılında ağabeyi Emin Ali Bedirhan ile Osmanlı devletine karşı bir ayaklanma girişiminde ...
devamını oku >
AHMET KARDAM
MİR BEDİRHAN’IN DİRENİŞ VE İSYANININ ÖZELLİKLERİ YENİLGİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI
MİR BEDİRHAN’IN DİRENİŞ VE İSYANININ ÖZELLİKLERİ YENİLGİSİNİN NEDEN VE SONUÇLARI
Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan’ın Haziran 1841-Temmuz 1847 arasındaki beş yıllık direniş ve isyanı, Osmanlı’nın Kürt beyliklerinin 16. yüzyıldan beri sahip oldukları özerklik düzenini tümüyle yok edip Kürdistan’ı fethederek sıradan bir vilayeti haline getirme politikasına geçit vermemeyi ve diğer Kürt ...
devamını oku >
ANJELIKA POBEDONOSTSEVA KAYA & ARTÖM KİRPİÇÖNOK
KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ: NEREDEN, NEREYE, NEDEN?
KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ: NEREDEN, NEREYE, NEDEN?
Kürdistan Yahudileri ile ilgili bize ulaşan en erken bilgiler 12. yüzyılda Kürdistan’ı ziyaret eden Tudelalı Benjamin ve Ratisbonlu Petachia gibi Yahudi seyyahlar aracılığıyladır. Yine İspanyol şair Yehuda Alharizi 1216’da Kürdistan’da bulunmuştur. Osmanlı’nın, ...
devamını oku >
Nasruddewle Mardux
COĞRAFİ VE SİYASİ BİR TERİM OLARAK KÜRDİSTAN-I
COĞRAFİ VE SİYASİ BİR TERİM OLARAK KÜRDİSTAN-I
Kürdistan’ sözcüğü ne anlama geliyor ve ne zamandan beri kullanılıyor? Klasik kaynaklarda (Arapça, Farsça, Kürtçe, Çağatayca, Osmanlıca, Latince, Grekçe, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Çince, Japonca) ‘Kürdistan’ ifadesiyle hangi bölgeler kast ediliyordu? Osmanlıca ...
devamını oku >