Haziran-Temmuz 2012

1. Sayı

Kürtçe Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil, Kürt meselesi de Cumhuriyetin en önemli meselesi. Lâkin, Kürtlere, Kürdistan’a ve Kürt meselesine dair Türkçe bilgi ne çok geniş, ne çok derin. İnkar, asimilasyon ve tenkilden oluşan Cumhuriyet siyasetinin bu durumun esas sebebi olduğu muhakkak. Cumhuriyetin asimilasyon siyasetine eşlik eden baskıcı uygulamalar ve yasakçı mevzuat, Kürt dili, edebiyatı, kültürü ve tarihine dair Türkçe bilginin neredeyse yok seviyesinde kalmasına sebep oldu.

Kürt meselesinin son yıllardaki seyri mezkur hâli ağır ağır değiştiriyor. Kürt meselesine, Kürt tarihine, Kürdistan’a dair Türkçe bilgi her geçen gün genişliyor. Zor koşullara, türlü imkansızlıklara karşın, az sayıda çevre, dergi ve yayınevi Kürtlere ve Kürdistan’a dair bilgiyi çoğaltmaya, derinleştirmeye çalışıyor.
Kürt Tarihi dergisi Kürtlere ve Kürdistan’a dair bilgiyi çoğaltma ve derinleştirme serüvenine popüler bir tarih dergisi olarak katılmayı hedefliyor. Kürtlere ve Kürdistan’a dair Türkçe bilgiyi yaygınlaştırabilecek yeni bir mecra oluşturmak istiyoruz.

Kürt Tarihi, Kürt tarihinin uzak ya da yakın dönemlerine, önemli ya da sıradan olaylarına dair, milliyetçi hamasetten olduğu kadar akademik elitizmden de uzak, kısa ve kolay okunur yazılara yer verecek. Siyasi tarih kadar sosyal ve kültürel tarihi de dert edinecek çalışmalara ev sahipliği edecek Kürt Tarihi. Kürtler ve Kürdistan’la uzaktan yakından ilgili her vaka, figür, süreçle ilgili yazı dergide yer bulabilecek. İki aylık periyodlarla yayımlanacak dergi ağırlıkla Türkçe yazılardan oluşacak, ancak Kürtçe yazılara da yer vermek istiyoruz.

Dergiyi hazırlarken çokça destek aldık. Herkese minnettarız. Recep Doğaner’e bilhassa teşekkür etmek isteriz.

İlk sayımız elinizde. Önerilerinizi, eleştirilerinizi ve en önemlisi katkılarınızı bekliyoruz. Dergide yayımlanacak yazılar için hazırladığımız rehber www.kurttarihi.org adresinde yer alıyor.
Yolumuz açık olsun.

MESUT YEĞEN

  • Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?