1. Sayı

İÇİNDEKİLER
 • Newroz Nasıl Kürtlerin Oldu?
  Delal Aydın Elhüseyni 
 • Hayatta Kalma ve Diriliş: Kürtçe’nin Yakın Tarihine Bir Bakış
  Metin Yüksel 
 • “Kesişen Tarihler” Söyleşi:
  Mesut Yeğen 24
 • Kürt-Rus İlişkileri Tarihinden Şemedinov Kürtleri
  Rohat Alakom 30
 • CIA Raporlarında Molla Mustafa Barzani
  Hakan Özoğlu 36
 • Kürtlüğü İnşa Etmek: Yüzyıl Dönümünde Dergiler ve Aydınlar
  Emine Rezzan Karaman 41
 • Şeyh Rıza Talabanî ve Sultan Abdülhamid’e Yazdığı Kasideleri
  Ayhan Geverî 46
 • Kızılbaş-Kürt Kartpostalları
  Mehmet Bayrak 52
 • İlk Kürtçe Şiir Antolojisi Encümen-İ Edîbân-ı Kürd ve Süleymaniyeli Emin Feyzi Bey
  Server Işık 60
 • Diaspora Mekanları: Kürt Kimlikleri, Öteki Olma Deneyimleri ve Aidiyet Politikaları
  Bahar Başer