45. Sayı

İÇİNDEKİLER
 • DOSYA  KÜRT TARİHİ VE KÜLTÜRÜNÜN İZİNDE 50 yıl:
  Mehmet Bayrak
 • Kitaplara adanmış bir yaşam: Mehmet Bayrak 
  İsmail Beşikci
 • Mehmet Bayrak veya uzun menzilli “Demir Çarıklı Derviş”in hikâyesi  
  Faik Bulut  
 • Yek jı “bayrakdarên kurdnasıyê”: Mehmet Bayrak  
  Rohat Alakom 
 • Dış–Toroslar’dan İç–Toroslar’a Efsanevi Bir Yazar: Yaşar Kemal 
  Mehmet Bayrak
 • Bedirhanların Rüyası: Milletler Cemiyeti Belgelerinde Fransız Mandası Altında bir Kürt Devleti
  Dr. Derya Bayır
 • Kürd Meşrutiyet Mektebi
  Bahadin H. Kerborani
 • Dîroka Serê Kanıyê
  Dr. Nîdal Hac Derwîş
 • Geçmişten günümüze Kürdistan Yahudileri: Ulusötesi Kimlikler ve Kültürel Miras  
  Duygu Atlas & Bahar Başer
 • Comparative Dictionaries of All Languages and Dialects  Sözlüğünde Kürtçe Sözvarlığı ve Fonetik Adaptasyonu Üzerine İnceleme  
  Fırat Sözeri
45. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
 DUYGU ATLAS & BAHAR BAŞER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ: ULUSÖTESİ KİMLİKLER VE KÜLTÜREL MİRAS
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜRDİSTAN YAHUDİLERİ: ULUSÖTESİ KİMLİKLER VE KÜLTÜREL MİRAS
Yukarıdaki sözlerin sahibi 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında doğmuş Geverli Ovadya Yadidya’dır. Kendisi, I. Dünya Savaşı zamanında Osmanlılar, Ruslar ve Ermeniler arasında giderek yükselen tansiyon sonucu bölgeden göç etmek zorunda kalan Naş Didan Yahudi cemaatindendir. Salmas ve Solduz’dan ...
devamını oku >
 BAHADİN H. KERBORANİ
KÜRD MEŞRUTİYET MEKTEBİ
KÜRD MEŞRUTİYET MEKTEBİ
1908 yılında “Hürriyet, Müsâvât ve Uhuvvet” (Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik) sloganlarıyla ilan edilen Meşrutiyet’in sağladığı geçici özgürlük ortamında birçok cemiyet / dernek kurulmuştur. Türkler ve Arapların yanı sıra Kürtler de yoğun bir şekilde kendi topluluklarının çıkarlarını geliştirmeyi ...
devamını oku >
 DR. DERYA BAYIR
BEDİRHANLARIN RÜYASI: MİLLETLER CEMİYETİ BELGELERİNDE FRANSIZ MANDASI ALTINDA BİR KÜRT DEVLETİ*
BEDİRHANLARIN RÜYASI: MİLLETLER CEMİYETİ BELGELERİNDE FRANSIZ MANDASI ALTINDA BİR KÜRT DEVLETİ*
Sınırların yeniden çizildiği I. Dünya Savaşı sonrasında Kürt liderleri arasındaki iki ana eğilim Osmanlı sınırları içinde özerklik veya bağımsız bir Kürdistan’dı. Her ne şart altında olursa olsun bir Kürt devleti kurulmasını isteyen Bedirhanlar bağımsızlıkçı kanadın en önde gelen isimleri ...
devamını oku >
FAİK BULUT 
MEHMET BAYRAK VEYA UZUN MENZİLLİ “DEMİR ÇARIKLI DERVİŞ”İN HİKÂYESİ
MEHMET BAYRAK VEYA UZUN MENZİLLİ “DEMİR ÇARIKLI DERVİŞ”İN HİKÂYESİ
Halkının acısını, derdini, davasını, umudunu ve sevdasını yüreğinde taşıyan aydınlar, masallarda anlatılan “demir çarıklı dervişler” misali, bir menzilden diğerine ömür boyu yürüyüşlerini sürdürürler. Uğradıkları her menzilde molalar vermeleri yorgunluktan değil; uğruna baş koyulan hakikati, ...
devamını oku >
İSMAİL BEŞİKCİ
KİTAPLARA ADANMIŞ BİR YAŞAM: MEHMET BAYRAK
KİTAPLARA ADANMIŞ BİR YAŞAM: MEHMET BAYRAK
Mehmet Bayrak’ı ve Gülay Bayrak’ı 1980’lerin sonlarından itibaren tanıyorum. İlk karşılaşmamız, sanıyorum, Ankara Devlet Güvenlik Mahke­mesi’nde olmuştu. O zamanlar, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Kavaklıdere’de, Farabi Sokak’taydı. Bu bina, aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkeziydi. ...
devamını oku >