46. Sayı

İÇİNDEKİLER

DOSYA: Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde Kürtler ve Kürdistan

 • 04-59  DOSYA  BATILI GEZGİNLERİN SEYAHATNAMELERİNDE KÜRTLER VE KÜRDİSTAN
 • 05  AVRUPALILARIN GEZİ VE ARAŞTIRMA NOTLARINDA ZAZALAR
  ERCAN ÇAĞLAYAN
 • 14  1838 YAZINDA KÜRDİSTAN
  SERHAD HOZAN
 • 22  KÜRDİSTAN’DA İKİ YIL  
  VAHAP COŞKUN
 • 28  19. YÜZYIL İNGİLİZ SEYYAHLARININ GÖZÜYLE KÜRT KADINI  
  İBRAHİM TARDUŞ
 • 36  KÜRDİSTAN 1919 BİNBAŞI NOEL’İN GÜNLÜĞÜ
  ŞERMİN ÖZEN
 • 42  DI SEYAHATNAMEYA HORATIO SOUTHGATE DE KURD Û KURDISTAN  
  MEHMET EMİN PURÇAK
 • 54  HORMUZD RASSAM’IN SEYAHAT NOTLARINDA KÜRTLER
  ŞEYHMUS BİNGÜL
 • 60  PROF. DR. NADİR NADİROV VE PROF. DR. KINYAZ İBRAHİM MİRZOYEV’İN ANISINA
  AHMET ÖZER

 

46. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
Ahmet Özer
Prof. Dr. Nadir Nadirov ve Prof. Dr. Kinyas İbrahim Mirzoyev’in Anısına
Prof. Dr. Nadir Nadirov ve Prof. Dr. Kinyas İbrahim Mirzoyev’in Anısına
Kürt Halkı ard arda iki büyük değerini kaybetti. Önce Kinyaz İbrahim Mirzoyev’i, daha onun mezarındaki toprak kurumadan da ünlü Kürt bilgini Nadir Nadirov’u kaybettik. Ölüm evin yıkıla… Kürt halkının peş peşe bu değerlerini yitirmesi çok ağır oldu. Yetmedi mi hain felek bırak yakamızı. Bilim camiası ...
devamını oku >
Şeyhmus Bingöl
Hormuzd Rassam’ın Seyahat Notlarında Kürtler
Hormuzd Rassam’ın Seyahat Notlarında Kürtler
Seyahatnameler yazılı kaynaklar içerisinde son derece mühim bir yer tutmaktadır. Her ne kadar çeşitli sebeplerden ötürü bu kaynakların içerdiği bilgilere temkinli yaklaşmak gerekirse de bunlar tarih, sosyoloji, etnografi ve daha birçok alana katkı sağlamaktadır. Seyahatnameleri kaleme alanlar ise sadece birer ...
devamını oku >
Şermin Özen
Kürdistan 1919 Binbaşı Noel’in Günlüğü
Kürdistan 1919 Binbaşı Noel’in Günlüğü
Kürdistan 1919, İngiliz gizli servisi adına çalışan askeri subay Edward William Charles Noel’in (1886-1974) 1919 yılında gezdiği Antep, Maraş ve Malatya vilayetlerinde tuttuğu günlüğünden müteşekkil bir kitap. Noel’in gezi boyunca tuttuğu günlükte, Kürt milli kimliği, Kürt dili, Kürt toplumu ve Kürt ...
devamını oku >
İbrahim Tarduş
19. Yüzyıl İngiliz Seyyahlarının Gözüyle Kürt Kadını
19. Yüzyıl İngiliz Seyyahlarının Gözüyle Kürt Kadını
19. yüzyılda birçok İngiliz seyyah Kürdistan’ı ve Kürtlerin yaşadığı diğer bölgeleri ziyaret etti.1 Esasen seyahatlerini direkt olarak Kürtleri incelemek üzere gerçekleştirmediler. Amaçlarından biri, o zamanlar İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’a giden yolları daha yakından tanımak ve ilerleyen ...
devamını oku >
Vahap Coşkun
Kürdistan’da İki Yıl
Kürdistan’da İki Yıl
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Irak, İngiltere tarafından, yönetimde kolaylığı sağlamak amacıyla onüç vilayete bölünür. Bağdat’taki Yüksek Komiserlik’e karşı sorumlu olan bir “siyasi subay” tarafından yönetilen her vilayet, iki veya daha fazla ilçeden oluşur. İlçelerin başında da bir “yardımcı ...
devamını oku >
Serhad Hozan
1838 Yazında Kürdistan
1838 Yazında Kürdistan
Ronald Hyam ve Simon C. Smith gibi yazarlara göre 19. yüzyıl, Britanya’nın “İmparatorluk Yüzyılı” olarak nitelendirilmektedir. Sanayi Devrimi ile gelişen buharlı gemiler ve telgrafın sunduğu imkanlar, imparatorluğun hâkimiyet alanını Çin’den Güney Amerika’ya, Asya’dan Güney Afrika’ya 26 milyon ...
devamını oku >
Ercan Çağlayan
Avrupalıların Gezi ve Araştırma Notlarında Zazalar
Avrupalıların Gezi ve Araştırma Notlarında Zazalar
I Yukarı Mezopotamya’nın otokton halklarından biri olan Zazalar1 hakkında Arap, Fars, Osmanlı, Rus ve Ermeni kaynaklarının yanında diğer önemli bir kaynak da Avrupalı müsteşrikler tarafından kaleme alınan gezi, araştırma, istihbarat ve diplomasi notlarıdır. Bir diğer ifadeyle, Zazalar ...
devamını oku >