48. Sayı

İÇİNDEKİLER
  • 1914 TARİHLİ “QOMÎTA KURD”ÜN MÜHRÜ VE BEDİRHANZADE ABDÜRREZAK’IN MÜCADELESİ / M. MALMÎSANIJ
  • CIMAET DİSTRÊ Û GOVENDÊ DİGERÎNE (KOMÊN KİLAM Û REQASÊ Lİ SOVYETÊ) / ROHAT ALAKOM
  • ETNİSİTE, İNANÇ VE KÜLTÜR BAKIMINDAN HAKKARİ NASTURİLERİ VE KÜRTLERLE İLİŞKİLERİ / ENGİN KORKMAZ
  • DİYARBAKIR KELDANİLERİ / MEHMET ŞİMŞEK
  • SÜRYANİ HARFLİ TÜRKÇE YAZILMIŞ GAZETELERDE DİYARBAKIR / MEHMET ŞİMŞEK
  • DENGBÊJÊ DENGBÊJAN YÊ RADYOYA YÊRÊVANÊ: REŞÎDÊ BASO / NİHAT GÜLTEKİN
  • 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KÜRT MİLLİYETÇİ SÖYLEMİNE BİR ÖRNEK EMİR BEDİRHAN / VAHAP COŞKUN
     
BASIN METNİ

48. sayıda sadece üç yazıdan oluşsa da bir dosyamız var. Zamanında Kürdistan ve civarında etkili olmuş ancak bugün hem varlıkları hem de izleri kaybolmaya yüz tutmuş üç etno-dinsel grupla ilgili birer yazı yer alıyor bu az yazılı dosyada. Mehmet Şimşek Diyarbakır Keldanileri ve Süryanileri, Engin Korkmaz da Hakkari Nasturileri üzerine yazdı. Mehmet Şimşek’in Diyarbakır Keldanileri yazısı hem Keldaniliğin ortaya çıkışına hem de Keldaniliğin Diyarbakır ve havalisindeki neredeyse bin senelik tarihine dair kapsamlı bir akademik çalışma niteliğinde. Engin Korkmaz’ın Hakkari Nasturileri yazısı da benzer nitelikte bir akademik çalışma. Korkmaz da hem Nasturiliğin dinsel kökenlerine eğiliyor hem de Nasturilerin Hakkari civarına yerleşmelerini ve burada yüzyılları bulan tarihlerini konu ediniyor. Mehmet Şimşek’in ikinci yazısı ise Süryanilerle ilgili. Şimşek Diyarbakır’da Ermenilerden sonraki ikinci büyük Hrıstiyan cemaati oluşturan Süryanilerin matbaayla tanışmalarını ve yayımladıkları Kevkeb Medınho ve Şifuro gazetelerini ele alıyor. 
48. sayıda az bilinen Qomita Kurdan’la ilgili de önemli bir yazı var. Kürt Çalışmalarının önemli isimlerinden M. Malmîsanij’ın Qomita Kurdan yazısı yakın dönem Kürt hareketinin ve bu hareketin önemli uzuvlarından olmuş Bedirhan ailesinin 20. yüzyıl başındaki siyasi vizyonlarının kapsamıyla ilgili tartışmaya önemli bir katkı sunuyor. Vahap Coşkun’un 2007 yılında BGST yayınlarınca yayımlanan Emir Bedirhan kitabıyla ilgili yazısı da aynı minvalde düşünülebilir. Bir dönem Jön Türklerle çalışmış, Kürdistan Azm-i Kavi Derneği mensubu Ahmed Râmiz tarafından kaleme alınan bu çalışma Bedirhanlar ve Kürt milliyetçiliği üzerine yapılmış ilk çalışmalardan biri olması hasebiyle özel bir öneme sahip.
Biri Sovyet Kürtleri’nin dans ve müzik grupları diğeri de Dengbêj Reşîdê Baso üzerine iki de Kürtçe yazı yer alıyor bu sayıda. Rohat Alakom’un “Cimaet distrê û govendê digerîne (Komên kilam û reqasê li Sovyetê)” başlıklı yazısı Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan ve diğer Kafkas Kürtleri’nin dans ve müzik grupları ile bu grupların katıldığı festival ve etkinliklerde gösterdiği başarılar üzerine. Alakom dans ve müzik grupları hakkında Rêya Teze gazetesi sayfalarında yer alan haberlerin izini sürerek çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaşıyor. Nihat Gültekin’in yazısı ise aile kökleri Kars’a uzanan ancak 1926’da Sovyetler Birliği Ermenistanı’nda dünyaya gelen ve meşhur Erivan Radyosu dengbêjlerinden dengbêj Rêşîdê Baso’nun hayatı hakkında. 
49. sayıda buluşmak üzere...
 

48. SAYIMIZDA YAYINLANAN YAZILAR
VAHAP COŞKUN
20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KÜRT MİLLİYETÇİ SÖYLEMİNE BİR ÖRNEK: EMİR BEDİRHAN
20. YÜZYILIN BAŞLARINDA KÜRT MİLLİYETÇİ SÖYLEMİNE BİR ÖRNEK: EMİR BEDİRHAN
1906 yılında Kürdistan’ın aristokrat ailelerinden Bedirhanilerin hayatını altüst eden bir hadise yaşanır. Bedirhan Bey’in torunu olan ve sarayın protokol şefi makamında oturan Abdülrezzak Bey ile on altı yıldır İstanbul’u idare eden ve II. Abdülhamid’in yakınında duran Arnavut Rıdvan Paşa, bir yol ...
devamını oku >
MEHMET ŞİMŞEK
SÜRYANİ HARFLİ TÜRKÇE YAZILMIŞ GAZETELERDE DİYARBAKIR
SÜRYANİ HARFLİ TÜRKÇE YAZILMIŞ GAZETELERDE DİYARBAKIR
Giriş Türkiye’de yapılan toplumsal bellek çalışmalarında, şehir veya kasabaların ele alınıp araştırıldığı kurumsal çalışmalarda, yerelin kendisi değil de, daha çok merkezi yönetimin taşradaki yansıma biçimi araştırılmaktadır. Bu durum bazen de ülkedeki uluslaşma sürecini ...
devamını oku >
MEHMET ŞİMŞEK
DİYARBAKIR KELDANİLERİ
DİYARBAKIR KELDANİLERİ
Ortadoğu’nun otokton halklarından olan Keldaniler, geçen yüzyılın ilk çeyreğine kadar Diyarbakır’da geniş bir nüfusa sahipti. Cumhuriyet’in tektipleştirici politikaları neticesinde, bugün itibariyle, Diyarbakır’daki diğer gayrimüslim topluluklar gibi Keldanilerin nüfusu da azalmış durumdadır. Günümüzde ...
devamını oku >
ENGİN KORKMAZ
ETNİSİTE, İNANÇ VE KÜLTÜR BAKIMINDAN HAKKARİ NASTURİLERİ VE KÜRTLERLE İLİŞKİLERİ*
ETNİSİTE, İNANÇ VE KÜLTÜR BAKIMINDAN HAKKARİ NASTURİLERİ VE KÜRTLERLE İLİŞKİLERİ*
Giriş Nasturilik, MS X. yüzyılda Hıristiyan dinine bağlı bir Patrik’in ismine ithaf edilerek ortaya çıkmış bir dini düşünce biçimidir. Nasturilik veya bu isimle anılan etno-dinsel topluluk, tarihsel süreç içinde yaklaşık bin altı yüz yıl boyunca yeryüzündeki varlığını muhafaza ...
devamını oku >
 M. MALMÎSANIJ
1914 TARİHLİ “QOMÎTA KURD”ÜN MÜHRÜ VE BEDİRHANZADE ABDÜRREZAK’IN MÜCADELESİ
1914 TARİHLİ “QOMÎTA KURD”ÜN MÜHRÜ VE BEDİRHANZADE ABDÜRREZAK’IN MÜCADELESİ
Kürt milliyetçilerinin yirminci yüzyılda, Osmanlı devletinden ayrılma düşüncesini ancak Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında dile getirdiği genellikle kabul edilir. Buna karşın Bedirhanzade Abdürrezak (1864-1918) başta olmak üzere Bedirhani ailesine mensup Hüseyin Kenan Paşa, Hasan Fevzi, Yusuf Kamil, Süleyman ...
devamını oku >