Toplam İçerik: 101
Sıralama:
Farangis Ghaderi
RojhIlat’ta Kürt Edebiyatı Kısa Bir Bakış
RojhIlat’ta Kürt Edebiyatı Kısa Bir Bakış
İngilizceden Çeviren: Metin Yüksel İran’da Kürt dilinin Gorani, Sorani ve Kurmanci lehçeleri konuşulmaktadır. Osmanlı ve Fars imparatorluklarında bulunan çeşitli Kürt mirliklerinin himayesinde bu lehçelerin her biri kendilerine has edebi geleneklerini geliştirme imkanı bulmuştur. En eski ...
devamını oku >
Hamit Bozarslan
Abdurrahman QasImlo 
Abdurrahman QasImlo 
İngilizce yayınlanışından 44 yıl sonra Türkiye okuyucularına ulaşan bu kitabın* önsözüne, yazarı kısaca tanıtarak ve ikili bir trajediye değinerek başlamayı diliyorum. Abdurrahman Qasımlo 1930’da Urmiye’de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1945’te, daha delikanlılık yaşlarında, Yekîtiya ...
devamını oku >
Sinan Hakan
Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Hoy’da Kürt Mektebi’nin Açılması
Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Hoy’da Kürt Mektebi’nin Açılması
Kuşku yok ki, I.Dünya Savaşı’nın arifesinde, 1913 yılında, İran Kürdistan’ında gelişen en önemli hadiselerden biri Abdürezzak Bedirhan’ın öncülüğünde, Rusya’nın himayesi ve Sımko Ağa’nın aktif desteğiyle Hoy’da Kürt çocuklarının eğitimine yönelik kurulan bir mektep meselesidir. Bu mesele ...
devamını oku >
 Rohat Alakom
Kurdên Romaneke Jules Verne
Kurdên Romaneke Jules Verne
Destpêk Nivîskarê fransî Jules Verne (1827-1905) ku bi romanên xwe yên serpêhatî (macera) û xeyalên zanistî hatiye nasîn, gelek berhemên xwe bi taybetî ji bo ciwanan nivîsiye. Berhemên wî heta niha bi qasî 200 zimanan hatine wergerandin û weşandin. Di sala 1883an de ew romaneke bi navê ...
devamını oku >
Vahap Coşkun
Sürgünde Kürt Milliyetçiliği: İran’da Kürt Milliyetçiliğinin Unutulan Yılları
Sürgünde Kürt Milliyetçiliği: İran’da Kürt Milliyetçiliğinin Unutulan Yılları
1930’larda İran’da Pehlevi yönetimi, otoriter bir modernleşme siyaseti izlemeye başlar. Merkezi iktidarı tahkim etmek gayesini taşıyan bu siyasetin hedeflerinden biri de Kürtler olur. Kürt kimliği ve dili baskı altına alınır, İranlı/Fars kimliği Kürtlere dayatılır. Otoriter modernleşme programı bütün ...
devamını oku >
Metin Atmaca
Sevr’e Giden Yol
Sevr’e Giden Yol
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris’te İttifak ve İtilaf Devletleri arasında barış görüşmeleri başladıktan sonra İngiliz hükümeti, Kürt heyetinin kimin tarafından temsil edileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Paris’te Şerif Paşa, Kürtler adına görüşmeleri başlattığı dönemde, İstanbul ...
devamını oku >
Sinan Hakan
Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri
Geç Osmanlı Döneminde Amerika Kürtleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Osmanlı tebaası çeşitli milletlerin Amerika kıtasındaki diasporasına yönelik pek çok bilimsel çalışma vardır. Ancak Kürtlerin Amerika kıtasındaki varlığına ilişkin yeterli bilimsel çalışmaların yapılmamış ...
devamını oku >
Gülistan Gürbey
Avrupa Birliği’nin bir Kürt politikası var mıdır?
Avrupa Birliği’nin bir Kürt politikası var mıdır?
27üye ülkeden oluşan ve yaklaşık 500 milyon nüfusa sahip Avrupa Birliği (AB) devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur ve bunun yanı sıra üyeliğe aday birçok ülkelerle müzakereler sürmektedir. Türkiye ile müzakereler ise 2005’ten beri türbülanslı bir şekilde devam etmektedir. Uluslararası ilişkilerde ...
devamını oku >
Mehmet Gürses
Amerika’nın Kürt Mecburiyeti
Amerika’nın Kürt Mecburiyeti
Amerikan-Kürt ilişkilerini irdelemek hem Kürtlerin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ama aynı zamanda Türkiye’nin ve bir bütün olarak Ortadoğu’nun son 30-40 yılda yaşadığı derin dönüşümü de ele almayı gerektirir. Basit ama aynı zamanda önemli iki temel bulgu ile başlamakta fayda var. İlki, ...
devamını oku >
Arzu Yılmaz
Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri, 1 Mart Tezkeresi ve AKP’li Kürt Milletvekilleri
Türkiye-Kürdistan Bölgesel Yönetimi İlişkileri, 1 Mart Tezkeresi ve AKP’li Kürt Milletvekilleri
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana ülkenin en önemli güvenlik sorunlarından biri sayılan Kürt sorunu bağlamında, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidarda olduğu son yirmi yılda hem iç hem dış politikada önemli değişimler yaşandı. Irak’ta 1992 yılında de facto bir yönetim olarak teşekkül ...
devamını oku >
Serhun Al
Küresel Belirsizlikler Çağında Kürtler
Küresel Belirsizlikler Çağında Kürtler
Amerika’nın ünlü dış politika ve uluslararası ilişkiler dergisi Foreign Affairs 100. yılına atfen Eylül/Ekim 2022 sayısının başlığını ‘belirsizlik çağı’ (the age of uncertainty) olarak attı. Bu başlık küresel siyasette Amerikan hegemonyasının zayıfladığı, Batı’da ve Batı dışında otoriter-milliyetçi ...
devamını oku >
 Baran Zeydanlıoğlu
Yabancıların Gözüyle Şeyh Ubeydullahê Nehrî
Yabancıların Gözüyle Şeyh Ubeydullahê Nehrî
Kürdlerin yakın tarihine dair Batılılar tarafından kaleme alınmış olan anlatımlarda, çok önemli bir şahsiyetten ve tarihi bir hadiseden hep bahsedilir. O şahsiyet Şeyh Ubeydullah, vuku bulan hadise ise isyan olarak adlandırılan ve Ubeydullah’ın onlarca Kürd aşiretinin desteği ile İran’a karşı 1880 yılında ...
devamını oku >